Marcin Krauzowicz

Marcin Krauzowicz

Wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej

Pochodzi z Zakopanego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskał doktorat z zakresu nauk politycznych związany z szeroko pojętą tematyką integracji europejskiej i praw człowieka. Autor publikacji dotyczących ww. zagadnień. Stypendysta Uniwersytetu Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii.

Karierę zawodową zaczynał w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, gdzie współuczestniczył w tworzeniu kluczowych dokumentów dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych. Od 2005 roku zawodowo związany z funduszami europejskimi. Pracował na wszystkich szczeblach struktur państwowych zajmujących się powyższą problematyką, tj. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Instytucji Zarządzającej), Ministerstwie Gospodarki (Instytucji Pośredniczącej), a obecnie w Polskiej Organizacji Turystycznej (Instytucji Wdrażającej).

W POT zatrudniony od 2008 roku najpierw na stanowisku starszego specjalisty w Zespole ds. Obsługi Projektów Departamentu Funduszy Europejskich, następnie na stanowisku kierownika tego Zespołu, a od 2011 roku pełni funkcję wicedyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, będącego Instytucją Wdrażającą dla  Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach tego Działania wsparcie uzyskało 21 przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, tworzących markowe produkty turystyczne, mające stanowić wizytówkę Polski w najbliższych latach.

Jako wicedyrektor nadzoruje między innymi proces zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami, formalną, merytoryczną i finansową ocenę wniosków o płatność, opiniowanie zmian w projektach skutkujących koniecznością zawierania aneksów do umów o dofinansowanie, prowadzenie kontroli współfinansowanych przedsięwzięć.

Zainteresowania: wiedza o winach, kolarstwo, podróże, lotnictwo.

Ulubione regiony Polski: Podhale i Mazury.

Prywatnie: szczęśliwy małżonek, ojciec trzyletniej Mai.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!