Beneficjent: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Stulatek odzyskał wigor

Jędrzej Nawara

Jędrzej Nawara, Dział Projektów Strategicznych, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

- Głównym założeniem realizacji Projektu „Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie”  było przeprowadzenie remontu wnętrza Hali Stulecia we Wrocławiu i uatrakcyjnienie programu turystycznego.  Projekt miał na celu stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego o silnej,  rozpoznawalnej na świecie marce, konsekwentnie wykorzystywanej w akcjach promocyjnych kraju.

Po zakończeniu realizacji projektu oraz kilku miesiącach działalności Hali w nowej odsłonie, można śmiało stwierdzić, że założenia zostały całkowicie spełnione. Dzięki dofinansowaniu z Działania 6.4 POIG udało się z jednej strony dostosować obiekt do wymogów współczesnych organizatorów, dzięki czemu odbywające się w nim wydarzenia kulturalne, biznesowe (m.in. Kongres Kultury czy spotkania na szczeblu ministerialnym w trakcie  polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej) oraz sportowe cechuje najwyższy, międzynarodowy poziom. Z drugiej strony udało się z powodzeniem połączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością - w obiekcie wpisanym zarówno na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jak i Listę Pomników Historii. Uruchomiono Centrum Poznawcze, które oferując multimedialny, interaktywny program zwiedzania, inspiruje i zachęca odwiedzających do lepszego zrozumienia fenomenu obiektu w kontekście warunków jego powstania (innowacje w budownictwie i projektowaniu), wartości historycznej i kulturowej oraz jego znaczenia wśród innych obiektów z Listy UNESCO.

W perspektywie działalności Spółki nie można zapomnieć o dodatkowej funkcji, jakie Fundusze Strukturalne odegrały w procesie planowania ogromnego zakresu prac prowadzonych na terenie kompleksu w latach 2007-2012. Dofinansowanie pozyskane z Działania 6.4 POIG jak również z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, z którego w ramach Działania 6.3 „Turystyka Biznesowa” udało się zrealizować inny projekt pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”, zadziałało jak swoiste „finansowe koło zamachowe”. Wraz z rozpoczęciem Okresu Programowania 2007-2013 zaangażowane zostało w sumie ponad 200 mln zł, na które, oprócz wspomnianych dotacji, składały się m.in. środki własne Spółki oraz znaczący wkład głównych udziałowców czyli Gminy Wrocław oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Efektem tej sytuacji była realizacja szeregu komplementarnych projektów inwestycyjnych (m.in. budowa fontanny multimedialnej, remont zabytkowej pergoli, remont elewacji i okien Hali Stulecia), które dały nowe życie temu historycznemu kompleksowi. W 2013 roku Hala obchodzić będzie jubileusz setnej rocznicy powstania.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit