Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia

Aktualne badania naukowe

Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia / red. nauk. Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii Poznaniu, 2013,– 452 s.; il., tab., wykr. 24 cm. Seria: Monografia nr 12/2013. ISBN: 978-83-88537-90-5; ISSN: 1895-1546

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy: Społeczne zagadnienia kultury fizycznej i turystyki
● Agnieszka Albrecht: Problemy rozwoju funkcji rekreacyjnej w dużych miastach Polski, na przykładzie osiedla Św. Łazarz w Poznaniu
● Tomasz Balcerek, Michał Rynkowski, Przemysław Lutomski, Joanna Kamińska: Styl życia, wiedza o olimpizmie i sprawność fizyczna uczestników sportów maratońskich (wybrane zagadnienia)
● Kamila Anna Ciążyńska: Recreational activity among students – theory and practice
● Gabriela Czapiewska, Krzysztof Parzych: Cechy aktywności turystycznej wiejskiej młodzieży gimnazjalnej
● Tadeusz Fąk, Paulina Jarecka, Magdalena Piwowarska, Teresa Skrzypczyk: Analiza porównawcza aktywności ruchowej kobiet w okresie ciąży na przykładzie Wrocławia i Bolesławca
● Jolanta Barbara Jabłonkowska: Aktywny wypoczynek seniorów w środowisku górskim
● Jacek Jóźwiak, Łukasz Jadczak, Andrzej Wieczorek, Jacek Wieczorek, Marek Molewski, Robert Śliwowski, Michał Pietrzak: Ocena poziomu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej podczas roku szkolnego u 7-letnich dziewcząt i chłopców z wybranych szkół województwa zachodniopomorskiego
● Anita Kaik-Woźniak, Dawid Ratajczak, Agnieszka Augustyn: Rekreacja ruchowa dzieci klas 1-3 Szkoły Podstawowej r 1 w Turku
● Grzegorz Konieczny: Cyfrowy clowiek oczekuje cyfrowej mądrości
● Ewa Mucha-Szajek: Turystyka kulturowa sposobem spędzania czasu wolego na przykładzie szlaku obiektów sakralnych województwa lubelskiego
● Zofia Niekurzak, Anita Kaik-Woźniak, Wojciech Weisner: Charakterystyka programu Trener Osiedlowy realizowanego przez Urząd Miejski we Wrocławiu w opinii prowadzących zajecia
● Ozer Mahdi Ismahil, Dariusz Wieliński, Andrzej Wieczorek, Jacek Wieczorek: Mechanizm podejmowania decyzji przez instytucje sportowe w Polsce
● Krzysztof Parzych: Atrakcyjność turystyczna Fromborka i jej percepcja w opinii odwiedzających miasto turystów
● Natalia Pecyna, Elżbieta Heydrich: Wpływ wybranych składowych stylu życia i charakteru pracy na parametry spirometryczne u osób dorosłych: zdrowych i chorych na POCHP
● Mariola Pietrzak: Kultywowanie tradycji poprzez turystykę pątniczą
● Izabela Pruska: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na poziom aktywności fizycznej studentów
● Mateusz Radajewski: Opinie i oczekiwania uczniów szkół podstawowych w Krotoszynie wobec wychowania fizycznego względem ich późniejszego uczestnictwa w rekreacji
● Renata Pasińska: Aktywność turystyczna kobiet po 40-tym roku życia
● Wiesław Siwiński: Teorie poznania rzeczywistości społecznej w naukach kultury fizycznej i turystyce
● Dorota Skomorokiewicz, Ewa Majchrowicz-Mosko: Szlak Jazzowy – propozycja utworzenia trasy turystycznej po Poznaniu
● Teresa Skrzypczak: Program Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w edukacji do czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej
● Robert Śliwowski, Andrzej Wieczorek, Jacek Wieczorek, Łukasz Jadczak, Marek Molewski: Wydolność beztlenowa młodych zawodników uprawiających piłkę nożną na tle nietrenujących rówieśników
● Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Praca zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
● Jacek Wieczorek, Andrzej Wieczorek, Dariusz Wieliński, Robert Śliwowski, Łukasz Jadczak, Marek Molewski: Charakterystyka zmian sprawności specjalnej w piłce ręcznej i siatkówce ukazana w toku jednosemetralnego nauczania każdej z tych dyscyplin sportu przez studentów wychowania fizycznego
● Jacek Wieczorek, Andrzej Wieczorek, Dariusz Wieliński, Robert Śliwowski, Łukasz Jadczak, Marek Molewski, Michał Pietrzak: Zmiany cech morfologicznych i sprawnościowych u studentek w okresie I roku studiów na kierunku wychowanie fizyczne
● Piotr Zarzycki, Patryk Czermak, Agnieszka Gruca: Turystyczno-rekreacyjne aktywności w zakresie wspinaczki górskiej w Rudawach Janowickich
● Urszula Żołądkowska: Zajęcia sportowe jako forma wspomagania procesu resocjalizacji osób skazanych – na przykładzie działalności Zakładu Karnego we Wronkach

Rozdział drugi: Turystyka międzynarodowe
● Ewa Dołęgowska-Wojnowska: Zatrudnianie cudzoziemca w przedsiębiorstwie turystycznym – wybrane zagadnienia
● Agnieszka Gołębiewska: Rewolucja ciągle trwa: Fidel Castro i jego polityka turystyczna
● Adam Karpiński: Albania dla ambitnych turystów z Polski
● Marek Nowacki: Jakość w żeglarskiej turystyce czarterowej
● Jan Róg: Procesy integracyjne na pograniczu polsko-czeskim
● Jarosław Smogór: Wpływ autostrady Warszawa – Berlin na rozwój enoturystyki w województwie lubuskim

Rozdział trzeci: Przedsiębiorstwa hotelarsko-gastronomiczne przemysłowe i inne
● Władysław Biczysko: Ryzyko jakościowo-ilościowe przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych i zakładów przetwórstwa mięsnego i ich wzajemne determinanty
● Tadeusz Fąk, Paulina Jarecka: Istota przedsiębiorczości w procesie edukacji
● Paulina Kawala: Problem aktualnych badań nad konsumpcją turystyczną Polaków w świetle aktywności turystycznej osób starszych w Polsce
● Iwona Sobieraj: Recenzja – Alla Lubanowa, Jan Róg, Elena Slawina: Motywacja do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych: na przykładzie kopalń w okręgu krzyworoskim na Ukrainie i w województwie śląskim w Polsce. Wydawnictwo Dioniz, Krzywy Róg – Zabrze 2012, 330 ss.
● Radosław Szafranowicz-Małozięc: Blended learning w kształceniu kadr turystyki na przykładzie rezydentów turystyki
● Robert Śliwowski, Krzysztof Piterek, Andrzej Wieczorek, Łukasz Jadczak, Jacek Wieczorek, Marek Molewski, Magdalena Lewandowska: Wpływ reprezentantów kadr narodowych w piłce nożnej na poziom i prestiż rozgrywek klubowych w sześciu wybranych ligach europejskich

Zamówienia przyjmuje Alicja Sampara, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań, tel./fax. [+48] 61 8711545, e-mail: biblioteka@wshig.poznan.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!