Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego / pod red. Jerzego Ruta i Pawła Ruta ; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Gospodarki Turystycznej. Rzeszów : Koraw : Danuta Kocząb, 2009,– 266 s., tab., wykroku ; ISBN 83-926640-5-5

 

Ze wstępu. Publikacja „Aktywność tury styczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”, przedstawiająca problematykę turystyki i rekreacji oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na którą składają się wyniki badań i dociekań autorów ze środowiska akademickiego związanego z kierunkiem turystyką i rekreacją, została podzielona na trzy zasadnicze części: turystyka w obiektach dziedzictwa kulturowego; turystyka aktywna na obszarach chronionych; turystyka i rekreacja ruchowa - motywy i bariery. Mając na względzie, że zarówno turystyka, jak i rekreacja, odznaczają się pewną swoistością, stanowiąc dziedziny w znacznej mierze autonomiczne, zastosowano w układzie monografii kolejność, jaka obowiązuje w nazwie kierunku studiów w zakresie gospodarki turystycznej - turystyka i rekreacja.

Publikacją dysponuje kierownik Katedry: Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jerzy Rut, prof. ndzw. UR; kontakt: sekretariat katedry, ul. Piłsudskiego 30, tel.:               017 872-19-80       , email: wwfp@univ.rzeszow.pl 

Ze wstępu. Publikacja „Aktywność tury styczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”, przedstawiająca problematykę turystyki i rekreacji oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na którą składają się wyniki badań i dociekań autorów ze środowiska akademickiego związanego z kierunkiem turystyką i rekreacją, została podzielona na trzy zasadnicze części: turystyka w obiektach dziedzictwa kulturowego; turystyka aktywna na obszarach chronionych; turystyka i rekreacja ruchowa - motywy i bariery. Mając na względzie, że zarówno turystyka, jak i rekreacja, odznaczają się pewną swoistością, stanowiąc dziedziny w znacznej mierze autonomiczne, zastosowano w układzie monografii kolejność, jaka obowiązuje w nazwie kierunku studiów w zakresie gospodarki turystycznej - turystyka i rekreacja.

Publikacją dysponuje kierownik Katedry: Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jerzy Rut, prof. ndzw. UR; kontakt: sekretariat katedry, ul. Piłsudskiego 30, tel.:               017 872-19-80       , email: wwfp@univ.rzeszow.pl 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit