Człowiek w podróży

Człowiek w podróży/red. Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna „Almamer”, 2009. ISBN 978–83–60197–82–0

Książka i Konferencja [„Człowiek w podróży”, Warszawa, 7 maja 2009 roku – red.] mają charakter interdyscyplinarny, odnoszą się do wątków kulturowych i turystycznych, uwzględniając zjawiska wielokulturowości i nowoczesnych wyzwań cywilizacyjnych - próbując określić wobec nich oblicze współczesnego człowieka. Zamieszczone w książce Człowiek w podróży, zredagowanej przez Zbigniewa Krawczyka, Ewę Lewandowską-Tarasiuk i Jana Wiktora Sienkiewicza teksty autorów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, koncentrują się wokół podróży jako metafory (sakralne, artystyczne i egzystencjalne wymiary podróży) oraz podróży w historycznym doświadczeniu jednostek i zbiorowości społecznych, w tym również sentymentalnych podróży Polonii do ojczyzny oraz krajowych i zagranicznych podróży Polaków zamieszkałych w kraju. Książka Człowiek w podróży, trzecia z kolei pod redakcją tego samego zespołu, stanowi zamknięcie pierwszego etapu badań prowadzonych w Katedrze Nauk Społecznych Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie przy współpracy polskich i brytyjskich badaczy skupionych wokół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie na temat turystyki jako dialogu kulturoku. Pierwszą publikacją o tej tematyce była praca zbiorowa „Turystyka jako dialog kultur”, opublikowana w 2005 roku. Dwa lata później, w roku 2007 ukazał się drugi tom, zatytułowany „Bariery kulturowe w turystyce”. Stanowiły one intelektualny impuls do dwóch konferencji naukowym zorganizowanych przez ALMAMER i PUNO w 2005 i 2007 roku.
Spis treści: www.wse.waw.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw znajduje się:
- w budynku Biblioteki Naukowej ALMAMER przy ul. Częstochowskiej 36/38, tel. 022 824-08-12, czynny od wtorku do piątku w godz. 9.00–17.00, w soboty w godz. 8.00–16.00ł
- w budynku przy ul. Wolskiej 43 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.
Zamówienia w sprzedaży wysyłkowej należy składać telefonicznie pod numerem tel./fax. 022 321-85-03. Sprzedaż hurtową prowadzi Zakład Wydawniczy DrukTur, ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel./fax. 022 321-85-03, email wydawnictwo@druktur.com.pl

Źródło: Wyższa Szkoła Ekonomiczna „Almamer”, www.almamer.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit