Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie

Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie / Rafał Marek. Warszawa : „Promotor”, 2009,– 194 s.; ISBN: 978-83-60095-41-6

Niniejsza rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów. Głównym zamiarem było osiągnięcie wartości synergicznej z wieloprzekrojowej prezentacji zagadnienia oraz wnikliwa analiza problematyki organizacji i zarządzania biznesem internetowym przez branżę turystyczną na przykładzie biur podróży. Struktura rozprawy została przygotowana w taki sposób, by na bazie pogłębionej analizy teoretycznej prezentowanego zagadnienia możliwe było dokonanie ich uogólnienia i wskazanie istotnych wniosków.

Informacja o pracy doktorskiej na portalu „Nauka Polska” oraz w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej „ABC”,
Zobacz również : „Promotor” : księgarnia internetowa

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit