Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia

Dylematy_zarządzania_sportem Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia: praca zbiorowa / pod red. Brygidy Grzeganek-Więcek oraz Justyny Maciąg; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2010. – 164 s.: il.; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-60841-47-1


Sport, turystyka i rekreacja to zjawiska społeczno-ekonomiczne, a także formy zaspokojenia określonych potrzeb człowieka np. zdrowotnych, edukacyjnych, ambicjonalnych, poznawczych, kulturowych i innych. W XXI wieku sport, turystyka i rekreacja jest zjawiskiem masowym o charakterze ogólnoświatowym. Współczesna organizacja sportowa, turystyczna i rekreacyjna funkcjonuje w warunkach ogromnej zmienności otoczenia ekonomicznego, prawnego, technicznego i technologicznego oraz społecznego. Dynamika procesów globalizacji, liberalizacji, rozwoju technologii informacyjnych powoduje wzrost konkurencji na rynkach międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych. Przed współczesną organizacją stawia się wymóg skuteczności, efektywności, elastyczności oraz konkurencyjności. Stąd nieustannie poszukuje się nowych koncepcji zarządzania pozwalających na wyróżnienie organizacji i jej usług na rynku, a tym samym zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wśród nowych koncepcji zarządzania i organizacji można wyróżnić: zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie jakością, zarządzanie informacją, zarządzanie relacjami z klientami i otoczeniem organizacji, zarządzanie wartością, zarządzanie innowacjami oraz koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej, sieciowej. Celem publikacji jest diagnoza współczesnych tendencji w zarządzaniu sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia oraz wskazanie przyszłościowych kierunków badawczych w tym obszarze. Wydaje się zasadne, że w okresie dekoniunktury gospodarczej turystyka, sport i rekreacja stają się bardzo poważnym ogniwem, które może być katalizatorem dla łagodzenia ryzyka i niepewności w działalności całej gospodarki.
Spis treści
● Wstęp.
● Adam Cichosz Bezpieczeństwo w skali europejskiej i globalne
● Brygida Grzeganek - Więcek Rola i zadanie gospodarki turystycznej w okresie dekoniunktury gospodarczej
● Anna Barcik Dynamiczne zarządzanie organizacjami sportowymi
● Piotr Halemba, Ryszard Harmaciński Kryzys gospodarczy a specyfika zarządzania sportem osób niepełnosprawnych, na przykładzie Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni Razem”
● Joanna Kantyka, Justyna Maciąg Konkurencyjność organizacji świadczących usługi rekreacyjne w warunkach zmiennego otoczenia
● Justyna Maciąg Zarządzanie jakością usług gastronomicznych w turystyce
● Marcin Hyski Finanse gmin uzdrowiskowych w aspekcie funkcji uzdrowiskowej i turystycznej
● Agnieszka Pasternak Problemy zarządzania zadaniami samorządowymi w zakresie rekreacji i sportu na przykładzie działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
● Andrzej Hadzik Zarządzanie wiedzą w warunkach niepewności działania organizacji uzdrowiskowych funkcjonujących w zmiennym otoczeniu
● Piotr Halemba, Michał Kucharski Oddziaływanie kryzysu finansowego na analizy strategiczne realizowane przed jego wystąpieniem.
Zamówienia realizuje: Księgarnia sportowo-medyczna, dokument online: http://sportowo-medyczna.pl/dylematy-zarzadzania-sportem-turystyka-rekreacja-warunkach-p-3271.html, data dostępu 27.10.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit