Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce

Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce

Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce / red. nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011, – 303 s.; ISBN: 978-83-933284-1-3

Dziedzictwo kulturowe jest jak społeczny kod genetyczny – jak odziedziczony po przodkach potencjał, który w prawidłowo ukształtowanym środowisku ma szanse na rozwój. To środowisko tworzymy my sami, czerpiąc rozumnie z dorobku wcześniejszych pokoleń. Polska z wielu powodów, zarówno ze względu na historię, jak i geopolityczne położenie, jest krajem wyjątkowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niematerialnej i materialnej kulturze narodu. Niniejsze opracowanie ma stanowić wkład w zrozumienie tego faktu i wskazać na możliwości wykorzystania elementów kulturowych do rozwoju różnych rodzajów turystyki. Ze wstępu Joanny Wyleżałek i Dominika Orłowskiego

Spis treści

● Wprowadzenie (Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski)

Rozdział 1: Dziedzictwo kulturowe i turystyka w kontekście społecznym oraz historycznym

● Joanna Wyleżałek: Dziedzictwo kulturowe społeczeństwa jako fundament rozwoju turystyki

● Tadeusz Jędrysiak: Dziedzictwo kulturowe jako markowy produkt turystyczny regionu

● Jan Krupa, Beata Dec: Rekonstrukcje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny i element promocji regionu: przykłady z Podkarpacia

Rozdział 2: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego we współczesnej turystyce

● Marzena Wanagos: Funkcje turystyczne dworków i pałaców województwa pomorskiego na przykładzie Kaszub Północnych

● Renata Seweryn: Dwór polski w nowej odsłonie (na przykładzie Kombornia Hotel & SPA)

● Dorota Mączka: Rola przewodnika turystycznego w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego na wschodnim Mazowszu

Rozdział 3: Rola dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej

● Waldemar Nadworny: Znaczenie dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu konkurencyjności turystycznej subregionu Roztocza Wschodniego

● Emilia Marks: Rola wybranych obiektów sakralnych okolic Olsztyna w tworzeniu produktu turystycznego regionu

● Monika Piotrowska, Robert Piotrowski: Rola Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w utrwalaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Mazowsza

Rozdział 4: Rola dziedzictwa kulinarnego w rozwoju turystyki

● Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko: Kulinaria powiatu limanowskiego jako kulturowy walor turystyczny Beskidu Wyspowego

● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski: Gastronomia luksusowa w zabytkowych obiektach zaadaptowanych na cele hotelarskie

● Ewa Czarniecka-Skubina, Wiesław Przybylski, Danuta Jaworska, Ilona Pietrowska: Proces wędzenia w kuchni polskiej − tradycje i współczesne wykorzystanie w żywieniu i w turystyce

● Halina Makała: Rola kuchni wybranych kultur w turystyce

Zamówienia realizuje księgarnia naukowa – europejska – Kazimierz Leki, dokument online: http://www.24naukowa.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788393328413&hthost=1&store_id=2

Źródło: Dominik Orłowski, korespondencja nadesłana 29.11.2011

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit