Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk / red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2012,– 237 s.; ISBN 978-83-7467-186-6

W prezentowanej monografii poruszono problemy z zakresu społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania polskich uzdrowisk, zgrupowane w trzech blokach tematycznych:

● determinanty wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk,

● turystyka uzdrowiskowa w gospodarce gmin i powiatów oraz perspektywy rozwoju polskich uzdrowisk,

● przemiany funkcjonalne i przestrzenne miejscowości uzdrowiskowych.

Tom otwierają prace poświęcone transformacji polskich uzdrowisk w latach wdrażania gospodarki rynkowej. W nurcie tej problematyki, istotnej dla dalszego pomyślnego ich funkcjonowania, mieści się opracowanie Agnieszki Sawińskiej, w którym przedstawiono wybrane kierunki zmian, jakie zachodzą na rynku turystyki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości uzdrowiskowych. Obejmują one przede wszystkim rosnące zainteresowanie wyjazdami o uzdrowisk, wzrost liczby obiektów świadczących usługi zdrowotne i prozdrowotne, rozszerzenie oferty biznesowej hoteli o produkt turystyki zdrowotnej oraz intensywne prowadzenie działalności marketingowej. Stefania Środa-Murawska dokonała charakterystyki miast uzdrowiskowych w Polsce pod względem wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. Zasadniczym zaś celem opracowania Andrzeja Hadzika i Diany Dryglas stała się diagnoza funkcjonowania spółek uzdrowiskowych w aspektach marketingowo-ekonomicznych. Autorzy popierają przy tym tezę o pozytywnym wpływie działalności marketingowej na ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Z kolei Zbigniew Długosz i Szymon Biały podjęli próbę ukazania odmienności sytuacji demograficznej w miastach pełniących funkcje uzdrowiskowe od ogólnych trendów, jakie mają miejsce w kraju.

Problematyka części drugiej dotyczy współpracy władz lokalnych w rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Przedmiotem opracowania Romana Malarza jest prezentacja współczesnych funkcji najstarszych uzdrowisk w Polsce, leżących na terenie Beskidu Niskiego. Ukazany został dzisiejszy stan uzdrowisk, który wiąże się z transformacją ustrojową i przekształceniami własnościowymi. Szczególnie ciekawe jest opracowanie Marii Tkocz, opisujące wpływ turystyki uzdrowiskowej na zmiany zagospodarowania terenów. Wyrażają się one rozwojem budownictwa na potrzeby turystów oraz obiektów sanatoryjnych. Z kolei Eugeniusz Rydz przedstawił historię Świnoujścia jako uzdrowiska oraz jego późniejszy rozwój po drugiej wojnie światowej. Autor zwrócił również uwagę na te cechy, które decydują o atrakcyjności funkcji uzdrowiskowej prezentowanego ośrodka. Do tej problematyki nawiązuje również artykuł Iwony Jażewicz, w którym opisane zostało nowe uzdrowisko nadmorskie w miejscowości Dąbki. Zwr ócono przy tym uwagę na czynniki umożliwiające prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego. Głównym zaś celem artykułu Anity Kulawiak i Danuty Walkiewicz jest próba przedstawienia mechanizmu powstawania uzdrowiska Uniejów poprzez określenie uwarunkowań i czynników oraz zbadanie wpływu funkcji uzdrowiskowo-turystycznej na miasto i jego mieszkańców w początkowej fazie rozwoju uzdrowiska. Na szczególną rolę funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Kołobrzegu jako ważnego środka pobudzania koniunktury gospodarczej i stymulatora rozwoju miasta w porównaniu z innymi centrami uzdrowiskowo-turystycznymi Polski zwrócił uwagę w interesującym opracowaniu Mariusz Miedziński.

● Spis treści: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788374671866&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia przyjmuje Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. K. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 53 78, 59 840 53 75, email: wydaw@apsl.edu.pl. Zamówienia indywidualne realizujemy wyłącznie przesyłką pobraniową, płatność przy odbiorze wraz z kosztem przesyłki.

Źródło: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, data dostępu 25.11.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit