Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej

Ekonomiczne i spoeczne

Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak; Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2009,– 317 s., tab., wykr.; 24 cm. ISBN 978-83-7244-971-9.

Spis treści

Wstęp

Część 1: Ogólne zagadnienia rozwoju turystyki wiejskiej

● Izabella Sikorska-Wolak: Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych

● Andrzej P. Wiatrak: Rozwój turystyki wiejskiej w świetle strategii regionalnych i lokalnych (na przykładzie województwa mazowieckiego)

● Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Wazyńska: Agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa - analiza wyników badań empirycznych

● Anna Sammel: Stan rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku

● Izabela Kurtyka Szansę i bariery rozwoju turystyki wiejskiej w Sudetach

● Karolina Cygan: Zmiany w ruchu turystycznym w województwie mazowieckim

Część 2: Osiągnięcia i bariery rozwoju działalności agroturystycznej

● Sławomir Zawisza, Agnieszka Orłowska: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości mieszkańców wsi w gminie Chojnice

● Jacek Sosnowski, Grażyna Anna Ciepiela, Kazimierz Jankowski: Wpływ działalności agroturystycznej na ekonomikę gospodarstw rolnych powiatu wyszkowskiego

● Dorota Klembowska, Justyna Nowaczyk: Baza noclegowa w gospodarstwach agroturystycznych w Polsce

● Kazimierz Pieńkos, Urszula Tymińska: Baza zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

● Aleksandra Górecka: Przygotowanie gospodarstw rolnych do przyjęcia turystów w powiecie krośnieńskim

● Tadeusz Sobczyński: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie wieluńskim

● Teresa Mikulska: Korzyści i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego

Część 3: Komunikowanie, edukacja i doradztwo w stymulowaniu rozwoju turystyki wiejskiej

● Krystyna Krzyżanowska: Rola przewodników i pilotów wycieczek w ruchu turystycznym

● Kazimierz Tabor: Turystyka wiejska jako przestrzeń doradcza

● Joanna Poczta, Agata Basińska: Rola ośrodków doradztwa rolniczego oraz Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" w stymulowaniu rozwoju turystyki wiejskiej

● Agnieszka Werenowska: Wykorzystanie public relations w kreacji wizerunku gminy

● Ewa Jaśka: Rola Internetu wśród pozostałych źródeł informacji na rynku usług turystycznych

● Anna Sieczko, Leszek Sieczko: Internet jako nowoczesny kanał komunikacji i promocji w gospodarstwach agroturystycznych

● Iwona Kowalska: Instytucjonalne uwarunkowania implementacji edukacyjnych kont osobistych

Część 4: Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

● Danuta Guzal-Dec: Konkurencyjność gmin województwa lubelskiego w rozwoju turystyki wiejskiej

● Andrzej Kotala, Arkadiusz Niedziółka: Rola i znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim

● Magdalena Jabłońska, Jan Zawadka: Lokalne Grupy Działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w regionach wschodniej Polski

● Magdalena Jabłońska, Karolina Cygan: Partnerstwo Krzemienny Krąg - przykład działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

Publikację można otrzymać u dr hab. Izabelli Sikorskiej-Wolak, prof. nadzw. SGGW, w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, blok 6, 02-787 Warszawa; sekretariat: Elżbieta Kopcińska, tel. 22 593-41-50, tel./fax 22 593-42-02, email: elzbieta_kopcinska@sggw.pl

Źródło: Izabella Sikorska-Wolak, korespondencja nadesłana 18.09.2009

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit