Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich

Enoturystyka

Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich / Anna Mazurkiewicz-Pizło. Toruń: „Dom Organizatora”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013,– 274 s.; ISBN: 978-83-7285-693-7

Enoturystyka (turystyka winiarska, ang. wine tourism) jest jednym z kierunków rozwoju turystyki, który ma ugruntowaną pozycję w części krajów starego kontynentu, a także w krajach Nowego Świata. Od kilku lat zaczęła rozwijać się również w Polsce. Stała się popularną formą podróżowania dla specyficznej grupy turystów. Są to najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, posiadające dochody wyższe od średniej krajowej, znajdujące się w przedziale wiekowym 35-45 lat, interesujący się tematyką związaną z powstawaniem i produkcją wina. Atrakcyjność tego segmentu rynku spowodowała, że wiele osób postrzega uprawę winorośli i produkcję wina jako potencjalne źródło dochodów. Zaczęły powstawać w Polsce winnice, a w nich rozpoczęto produkcję wina. Jednak waga rozwoju małych gospodarstw winiarskich nie wynika tylko z zysków dla indywidualnych właścicieli winnic, ale również z potencjalnych korzyści dla regionu wynikających m.in. z większego nasilenia ruchu turystycznego oraz usług związanych z obsługą turystów, tym samym przyczyniając się do powstawania tzw. efektów mnożnikowych. Następują również zmiany społeczne, kulturowe i środowiskowe. Niebagatelną rolę odgrywa rozwój enoturystyki w budowaniu marki regionu umożliwiając jego identyfikację. Nazwa wina wykorzystująca nazwę regionu buduje szeroką znajomość regionu, np. Szampania we Francji. Działalność właścicieli winnic może wspomóc promocję regionu i jego walorów, np. potraw regionalnych, tradycji, dziedzictwa kultury regionu itp. Turystyka winiarska może być rozpatrywana dwojako. Jako nowy kierunek rozwoju turystyki, który może stanowić oryginalną i modną formę spędzania wolnego czasu oraz jako potencjał dla rozwoju obszarów wiejskich, a w konsekwencji dla regionu, co ma znaczenie z punktu widzenia niedostatecznego rozwoju polskich wsi. Nasadzanie winnic jest istotnym czynnikiem zmieniającym krajobraz obszarów wiejskich, urozmaicając go i tworząc malowniczą scenerię. Przyczynia się również do wykorzystania gruntów do tej pory niewykorzystywanych, np. stoków gór. Turystyka winiarska, podobnie, jak inne formy turystyki, może pełnić rolę czynnika pobudzającego rozwój regionu. Rolnicy poprzez sadzenie winorośli mogą dywersyfikować swoje dochody. Ponadto, zmuszeni są do wykazywania postaw przedsiębiorczych, gdyż wytworzony surowiec muszą przetworzyć w wino, a następnie sprzedać. Wykazywane przez nich postawy przedsiębiorcze mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych członków lokalnej społeczności. Właściciele winnic często zrzeszają się w organizacjach branżowych, spotykają się celem podzielenia doświadczeniami, poszerzenia wiedzy, szkoleń, dokonują także wspólnych zakupów i podejmują inicjatywy mające służyć rozwojowi winiarstwa i enoturystyki. Działalność taka generuje dodatkowo budowanie więzi społecznej i współpracy w regionie. Powstawanie winnic wpisuje się w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju wsi, która jest warunkiem ożywienia rozwoju obszarów wiejskich, a realizowana ma być poprzez szeroko pojętą przedsiębiorczość mieszkańców wsi. W Polsce, pod tym względem, istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami.
Spis treści
Wstęp
1. Zagadnienia metodyczne
2. Wybrane teorie rozwoju regionalnego
3.Turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu
4. Charakterystyka enoturystyki
4.1. Miejsce enoturystyki w typologii turystyki
4.2. Badania turystyki winiarskiej z perspektywy ekonomicznej
4.3. Specyfika konsumentów korzystających z oferty enoturystycznej
5. Znaczenie enoturystyki w rozwoju regionu
5.1. Cykl życia enoturystyki
5.2. Znaczenie wartości niematerialnych dla rozwoju regionu
5.3. Korzyści społeczno-ekonomiczne z rozwoju enoturystyki
5.4. Koszty rozwoju enoturystyki
5.5. Stymulanty rozwoju enoturystyki
5.6. Model oddziaływania enoturystyki na region
5.7. Turystyka winiarska w zrównoważonym rozwoju regionu
6. Diagnoza stanu rozwoju enoturystyki w Polsce
6.1. Wielkość produkcji wina w wybranych krajach europejskich
6.2. Areał upraw winorośli w Polsce w latach 2003-2011
6.3. Charakterystyka producentów win gronowych z własnych upraw w Polsce
6.4. Koszty założenia winnicy i wyposażenia przetwórni
6.5. Prawne bariery rozwoju winiarstwa w Polsce
6.6. Szara strefa w turystyce winiarskiej
6.7. Działania władz regionu (case study samorządu województwa podkarpackiego)
6.8. Turystyka winiarska w opinii właścicieli winnic
6.9. Winiarstwo i enoturystyka w opinii ekspertów
6.10. Mikroekonomiczny model rozwoju enoturystyki
6.11. Mezoekonomiczny model rozwoju enoturystyki w regionie
6.12. Perspektywy rozwoju enoturystyki w Polsce – ocena na podstawie badań empirycznych
Podsumowanie i wnioski
Case studiem
Bibliografia
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, data dostępu 10.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit