Folia Turistica, zeszyt 22/2010: Turystyka i ekologia

Od redakcji. Ukazał się kolejny numer monograficzny naszego czasopisma, poświęcony problematyce ekologicznej, przygotowany pod redakcją prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.


W zeszycie tym wyeksponowano zagadnienia przyrodnicze i środowiskowe w turystyce. Najważniejsze artykuły dotyczą parków narodowych i rezerwatów przyrody, obszarów szczególnie atrakcyjnych dla turystów, ale także najbardziej wrażliwych na ingerencję odwiedzających i negatywne skutki ruchu turystycznego, na co na wstępie zwraca uwagę Józef Partyka. Zespół badaczy (Witkowski i współpracownicy) przedstawia zjawisko nielegalnej dyspersji i jej skutki dla ekosystemów parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Trzy artykuły dotyczą  Tatrzańskiego Parku Narodowego; ich autorzy koncentrują się na zagadnieniach zarządzania ruchem turystycznym w TPN (Paweł Skawiński), metodom zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleb (Szymon Ciapała i współautorzy) oraz wpływu narciarstwa wysokogórskiego na przyrodę Tatr (Mikołaj Bielański). Adam Mroczka i Paweł Adamski analizują dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody (Homole i Biała Woda w Pieninach) oraz w Magurskim Parku Narodowym. Zachowania turystów w Pienińskim Parku Narodowym opisuje także Anna Kolasińska. Znaczeniu tradycyjnego rolnictwa jako elementu produktu turystycznego w parkach narodowych, a zarazem metodzie ochrony i bioróżnorodności agrocenoz, swoje rozważania poświęcili Zbigniew Witkowski i Paweł Adamski. Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich omawiają Jadwiga i Krzysztof Berbeka, natomiast Alicja Kicińska – oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na stan zanieczyszczenia gleb w Beskidzie Sądeckim. Dwa opracowania teoretyczne skoncentrowane są na problemach interpretacji turystyki zrównoważonej (Grzegorz Dobrzański i współpracownicy) oraz zrównoważonego rozwoju obszarów recepcji turystycznej (Bartosz Szczechowicz). Tom zamykają rozważania Jurija Czarnobaja, dyrektora Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie, na temat  tradycyjnej i współczesnej roli muzeum przyrodniczego w turystyce.

„Folia Turistica” od 1990 roku jest specjalistycznym forum wymiany poglądów naukowych na temat turystyki oraz jej szeroko pojętego otoczenia. W czasopiśmie publikowane są artykuły z dziedziny turystyki, w jej interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, geograficzno-przestrzenne, organizacyjne, prawne i inne). „Folia Turistica” jest indeksowana na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów) oraz w „Index Copernicus International”.

W przygotowaniu do druku jest zeszyt 23/2010, interdyscyplinarny, pod red. Andrzeja Matuszyka. W 2011 roku ukaże się także numer 24, „Filozofia podróży i turystyki”, pod red. Marii Zowisło oraz specjalne angielsko-polskie wydanie „Z warsztatów Mistrzów”, pod red. Wiesława Alejziaka.

Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów zawierających wyniki badań empirycznych oraz oryginalnych prac teoretycznych i przeglądowych. W planie wydawniczym mamy m.in. kolejny numer interdyscyplinarny oraz zeszyty monograficzne, poświęcone turystyce kulturowej i religijnej oraz turystyce osób niepełnosprawnych.

Instrukcja wydawnicza dla Autorów dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: http://www.awf.krakow.pl/index.php/nauka/wydawnictwa/168-czasopisma-folia-turistica

Sprzedaż egzemplarzy czasopisma „Folia Turistica”. zamówienia realizują:

● klienci indywidualni: Księgarnia „BK” : tel./fax 48 12 681.36.22;

● klienci instytucjonalni: tel. 48 12 683.12.78, fax 48 12 683.11.21, email: joanna.stepien@awf.krakow.pl

Źródło: Sabina Owsianowska, sekretarz redakcji : sabina.owsianowska@awf.krakow.pl * folia.redakcja@awf.krakow.pl

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit