Recenzja

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

Przedmiotem badań niniejszego opracowania dokonanego, pod redakcją naukową Aleksandra Panasiuka, przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, są środki Unii Europejskiej skierowane do gospodarki turystycznej. Podjęta tematyka nie była dotąd przedmiotem obszernych opracowań naukowych. W polskiej literaturze istnieją w tej materii wyłącznie opracowania cząstkowe, publikowane jako pokłosie konferencji naukowych.

Praca składa się z ośmiu rozdziałów dotyczących kolejno zagadnień:

- funkcjonowania Unii Europejskiej, podstaw europejskiej polityki turystycznej,

- funkcjonowania regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej,

- struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujących na rozwój gospodarki turystycznej,

- oceny rozwoju gospodarki turystycznej w analizowanych regionach, w tym analizy poziomu atrakcyjności turystycznej tych regionów,

- funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej w regionach,

- analizy aplikowania i wykorzystywania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej regionów,

- wskazania na efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujących się problematyką środków Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny zainteresować także przedstawicieli podmiotów gospodarki turystycznej, tj. przedsiębiorców turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji turystycznych (regionalnych, lokalnych, samorządu gospodarczego turystyki).

„Praca jest obszernym studium teoretyczno-empirycznym dotyczącym szerokiego zakresu podejmowanej tematyki funduszy europejskich w gospodarce turystycznej (…), jest oryginalnym dziełem naukowym, posiada wszelkie znamiona rozprawy naukowej, ale odznacza się także wysokim poziomem przydatności praktycznej. Podjęta tematyka dotyczy szerokiego spektrum wewnątrzwspólnotowej polityki Unii Europejskiej wobec państw członkowskich (szczególnie Polski) w odniesieniu do gospodarki turystycznej” (z recenzji prof. Politechniki Śląskiej, dr. hab. inż. Adama R. Szromka)

Czytaj więcej

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit