Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Ma-zur

Funkcja_turystyczna

Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur / Łukasz Musiaka. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 200, [1] s.: il. (gł. kolor.); 24 cm. Bibliogr. s. 186-[201]. ISBN 978-83-7969-001-5

Przedstawiona do recenzji książka jest opracowaniem dojrzałym pod względem naukowym. Z punktu widzenia geografii turyzmu jest to jedno z pierwszych w Polsce tak dobrze udokumentowanych dzieł badawczych, dotyczących roli walorów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki, a pośrednio również w aktywizacji gospodarczej miasta. Praca (...) pokazuje rozległość zainteresowań współczesnych badań nad turystyką i bardzo interesujące pole badawcze dla geografów i historyków. (fragment recenzji prof. dra hab. Stanisława Liszewskiego).
Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 16.01.201

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit