Gastronomia w ofercie turystycznej regionu

Gastronomia w ofercie turystycznej regionu: monografia / pod red. nauk. Zbigniewa J. Dolatowskiego i Danuty Kołożyn-Krajewskiej; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie; Polskie Towarzystwo Technologii Żywności. Częstochowa : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2010,– 715 s.; il., tab., wykr.; 24 cm. ISBN 978-83-923668-7-0

Spis treści

Część 1. Jakość usług gastronomicznych i turystycznych

● Czarniecka-Skubina Ewa / Bezpieczeństwo żywności i żywienia w gastronomii

● Głowacki Marian / Formy przekazu informacji w turystyce, w obszarze usług żywieniowych

● Grzesińska Wiesława / Rozwój technik gastronomicznych

● Ozimek Irena / Prawa konsumenta na rynku usług turystycznych i gastronomicznych - wybrane aspekty

● Zabrocki Romuald / Postawy konsumentów względem usług żywieniowych w ofercie turystycznej

Część 2. Oferta turystyczna i gastronomiczna regionów

● Batyk Iwona M. / Oferta gastronomiczna w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Mazur

● Dąbrowska Aneta, Warmińska Magdalena / Usługi gastronomiczne w wybranych restauracjach hotelowych w woj. kujawsko-pomorskim

● Gajda Robert, Jeżewska-Zychowicz Marzena / Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w opinii pracowników gastronomii bazy noclegowej w regionie świętokrzyskim : wybrane aspekty

● Iwan Bolesław / Region świętokrzyski i jego tradycje kulinarne

● Jeżewska-Zychowicz Marzena, Gaj da Robert / Młodzi konsumenci usług gastronomicznych - charakterystyka i wybrane uwarunkowania zachowań

● Kowalczuk Iwona / Oferta usługowa a oczekiwania konsumentów na rynku usług gastronomicznych

● Kozłowska Patrycja, Kozłowski Tomasz / Wpływ turystyki na bazę gastronomiczną miasta Grudziądz

● Łoboda Dorota, Warmińska Magdalena / Analiza oferty usług cateringowych w Bydgoszczy

● Mokrosińska Katarzyna, Blaszczyk Ilona, Malenta Beata, Krygier Bogumiła / Determinanty wdrażania systemu HACCP w gastronomii

● Nowak Dorota, Czarniecka-Skubina Ewa / Restauracje typu casual dining i quick seryice jako współczesne trendy rozwoju gastronomii w turystyce i rekreacji

● Orłowski Dominik, Woźniczko Magdalena / Gastronomia folklorystyczna i jej wykorzystanie w turystyce

● Sowier-Kasprzyk Izabella, Chrzan Edward / Oferta enoturystyki nowym produktem na rynku turystycznym w Polsce

● Warmińska Magdalena, Dąbrowska Aneta / Analiza bazy gastronomicznej oraz sposobu odżywiania turystów na wybranych szlakach

● Wielesik Iwona / Kontrola zarejestrowanych produktów regionalnych w Polsce i we Włoszech

Część 3. Potrawy tradycyjne i regionalne w gastronomii

● Alchimowicz Michał, Zakrzewski Przemysław / Produkt regionalny w ofercie szczecińskiej

● Bilska Beata, Tomaszewska Marzena / Produkty i potrawy tradycyjne jako jedna z atrakcji turystycznych województwa podlaskiego

● Czarniecka-Skubina Ewa, Przybylski Wiesław, Jaworska Danuta / Potrawy z mięsa w ofercie gastronomicznej i turystycznej regionów

● Dębowski Bogdan, Gałązka Małgorzata / Kuchnia włoska, francuska, węgierska i japońska, jako walor turystyczny

● Dominik Piotr / Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę turystyczną kraju

● Górka Agnieszka / Charakterystyka wybranych produktów jako oferta turystyczna Podhala

● Jaworska Danuta, Przybylski Wiesław, Miłosek Elżbieta / Charakterystyka jakości sensorycznej wybranych produktów mięsnych regionalnych i tradycyjnych

● Królikowska Izabela, Mozolewski Wacław, Wieczorek Jolanta / Potrawy regionalne w ofercie gastronomicznej warmińskich gospodarstw agroturystycznych

● Latoch Agnieszka / Postrzeganie potraw tradycyjnych i regionalnych przez klientów jednej z lubelskich restauracji ludowych

● Mikuta Beata / Potrawy kuchni staropolskiej i śląskiej w ofercie żywieniowej gastronomii Częstochowy

● Olszewski-Strzyżowski Jacek / „Kuchnia polska”, ważną ofertą uzupełniającą działania promocyjne krajowej turystyki

● Palich Piotr, Mysiak Katarzyna / Dziedzictwo kulinarne Kaszub jako element tożsamości kulturowej regionu

● Spiel Jadwiga A., Borowski Jerzy / Syrop buraczany - zapomniany produkt tradycyjny Warmii i Mazur

● Stadnik Joanna / Wiedza na temat produktów tradycyjnych i regionalnych oraz ich rozpoznawalność wśród mieszkańców Lubelszczyzny

Publikacja towarzyszyła 2. konferencji naukowej z cyklu „Turystyka – żywienie – żywność” na temat „Gastronomia w ofercie turystycznej regionu”. Organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie oraz Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW w Warszawie (Częstochowa, 1-2 lipca 2010 roku).

Publikacja bezpłatna, dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt : mgr Barbara Andrzejewska, Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, tel. tel. 34 324-15-17, 34 324-38-83; fax. 0-34 361-18-57; email: biblioteka@wshit.edu.pl; http://www.wshit.edu.pl/biblioteka.html

Źródło: Barbara Andrzejewska, korespondencja nadesłana 16.07.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit