Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Irena Fierla.- wyd.2 zm. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011,– 367 s.; tab., wykr., mapy; 24 cm. ISBN 978-83-208-1893-2

Liczne korzyści płynące z członkowstwa w Unii Europejskiej sprawiają, że mimo przyjęcia do niej dziesięciu krajów w maju 2004 roku i dwóch kolejnych w styczniu 2007 roku, ubiega się o nie kilka następnych.

Autorzy skoncentrowali uwagę na potencjale społeczno-ekonomicznym Unii Europejskiej, w tym na porównaniach z potencjałem dwóch potęg gospodarczych świata — Stanów Zjednoczonych i Japonii, zwłaszcza zaś na różnicach w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i głównych działów gospodarki oraz ich rozmieszczeniu w krajach Unii, na ogół przodujących w danej dziedzinie.

W obecnym, drugim wydaniu książki przedstawiono charakterystykę społeczno- ekonomiczną Unii Europejskiej, składającej sie z 27 krajów, a więc w granicach ze stycznia 2007 roku, po przyjęciu do niej Bułgarii i Rumunii. Te dwa nowo przyjęte kraje są uwzględniane także wówczas, gdy są prezentowane informacje na dany temat z okresu poprzedzającego ich członkowstwo w Unii.

Bez zamian pozostał układ książki. Nastąpiła jednak modyfikacja treści poszczególnych rozdziałów lub ich fragmentów.

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej polecana jest szczególnie studentom geografii, europeistyki, politologii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz nauczycielom i uczniom szkół średnich.

Spis treści

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit