Gospodarczy wymiar turystyki

Gospodarczy wymiar turystyki: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie VI / pod red. Elżbiety Kościk. – Wrocław: Gajt Wydawnictwo, 2011. – 260 s.: il.; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. ISBN 978-83-62584-05-5

VI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą zaowocowały tym razem, ze względu na olbrzymie zainteresowanie tematem ze strony zgłaszających się autorów, dwoma tomami. W tomie „Gospodarczy wymiar turystyki" znalazło się 20 tekstów, a w tomie „Społeczny wymiar turystyki" 26 artykułów. Tak duży oddźwięk dowiódł, że problematyka turystyczna, i to nie tylko w badaniach historycznych, jest jednym z żywszych zagadnień nurtujących polskie społeczeństwo. Nowością w serii „Spotkań" jest fakt, że każdy opublikowany tekst zaopatrzony został w streszczenie przełożone na język angielski, a także w tzw. słowa kluczowe - podane po polsku i angielsku.

Spis treści
● Elżbieta Kościk - Wstęp - Turystyka a gospodarka
● Teresa Bogacz - Na początku była gospodarka, czyli u źródeł śląskiej turystyki biznesowej
● Tomasz Przerwa - Przypadek Zieleńca czyli nowe - narciarskie - oblicze orlickiej wsi
● Bartosz Kruk - Kolej na Dolnym Śląsku. Od środka transportu do turystycznej atrakcji
● Wanda Królikowska - Wypoczynek dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1956-1970 w warunkach gospodarki niedoboru
● Rafał Matera, Piotr Gabrielczak - Kryzys ekonomiczny a zmiany w ruchu turystycznym. Wpływ załamania makroekonomicznego kraju przyjmującego na przyjazdy zagraniczne
● Katarzyna Pawlak - Turystyka jako środek do walki z kryzysem gospodarczym w latach 20. i 30. XX w. na przykładzie Boguszowa
● Edward Włodarczyk - Ewolucja funkcji morskich zachodniopomorskich miast portowych w XIX wieku
● Jerzy Łazor - Wymiana turystyczna między II Rzeczypospolitą a Palestyną
● Dariusz Grala - Rozwój turystyki handlowej obywateli państw powstałych po rozpadzie ZSRS w Polsce w latach 90. XX wieku. Geneza, skala zjawiska i wpływ na przemiany rynkowe
● Kamil Kowalski, Andrzej Pieczewski - Zagraniczna turystyka handlowa Polaków w okresie PRL-u (cele, kierunki, zyski)
● Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka - Zagraniczne wyjazdy Polaków w okresie międzywojennym
● Sławomir Kamosiński - Przełom ustrojowy w Polsce a charakter turystyki miejskiej i podmiejskiej (próba ilustracji na przykładzie Bydgoszczy i okolic)
● Regina Pacanowska - Nie tylko strategia. Aktywność samorządów terytorialnych w zakresie wspierania turystyki w regionie wielkopolskim (1998-2010)
● Paweł Grata - Problemy turystyki i wypoczynku w polityce władz województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989
● Adriana Merta - Wspieranie turystyki wiejskiej na przykładzie polskiego oddziału Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce ECEAT
● Mariusz Jastrząb - Turystyka campingowa w Polsce Ludowej
● Piotr Bieruta, Agata Bończak - Muzea techniki samochodowej. Architektura - Edukacja – Marzenia
● Jakub Maćkowiak - DAG Bromberg - turystyczne spełnienie przemysłowych założeń
● Bogusław Piotr Marks, Grzegorz Marks - Zabytkowe obiekty przemysłowe w zbiorach Muzeum Miasta Pabianic. Przyczynek do oceny roli muzeów regionalnych w edukacji historyczno-gospodarczej
● Maciej Szymczyk - Turystyczne znaczenie poprzemysłowych obiektów na przykładzie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju
Zamówienia realizuje wydawca, szczegóły znajdziesz tutaj >>> : http://gajt.pl/new/index.php?page=gospodarczy-wymiar-turystyki, data dostępu 29.07.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit