Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego / Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber. Poznań: Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, 2009,– 270. [2] s.; tab., wykr.; 24 cm; ISBN 978-83-88537-73-8

Wprowadzenie. Problematyka optymalnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, w tym zarządzania finansami oraz rachunkowością finansową w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, w przeważającej mierze uwidoczniła się w ramach powrotu naszej gospodarki do opcji rynkowej, pieniężnej. Zaistniałe realia wymusiły, nadal wymuszają oraz będą w przyszłości wymuszać na właścicielach różnorodnych podmiotów gospodarczych rozpatrywanej branży odejście od nastawienia na tzw. „trwanie" i z tym związanego konserwatyzmu finansowania. Ponadto samo traktowanie rozważanej problematyki w sposób marginalny, względnie całkowite ich pomijanie, nie służy właściwej optymalizacji zarządzania finansami oraz rachunkowością finansową.

W celu zapobieżenia wszystkim niedoskonałościom zarządzania finansami i rachunkowością w przedsiębiorstwie turystycznym konieczna jest systematyczna edukacja wszystkich zainteresowanych stron życia gospodarczego. Dogłębna znajomość przedmiotu wyzwala umiejętność zarządzania własnymi zasobami oraz zasobami przedsiębiorstwa usługowego, a także umożliwia dokonywanie wyborów ekonomicznych w zakresie dysponowania własnymi środkami i obcymi (zewnętrznymi) źródłami finansowania. Ponadto stwarza warunki do czynnego uczestnictwa w życiu świata biznesu, pozwala na znalezienie interesującej i dobrze wynagradzanej pracy, a jednocześnie przyczynia się do osobistego rozwoju. i Prezentowany podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów Wyższej: Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Może być też wykorzystywany w procesie dydaktycznym innych uczelni o specjalności nauczania z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji oraz dla praktyków rozpatrywanej branży. ' W szczególności dotyczy to studentów studiów magisterskich, którzy wcześniej i uzyskali zaliczenie oraz zdali egzamin z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości w ramach studiów licencjackich. Podręcznik ten stanowi niejako dalszą, pogłębioną i rozszerzoną treść podręczników WSHiG: „Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce” z 2003, 2008 i 2009 roku; „Rachunkowość finansowa od podstaw" z 2004 roku oraz „Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji" z 2005 roku, a także „Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji" z 2007 roku. Istotne zmiany w działalności gospodarczej, w tym również dotyczące swobody przedsiębiorstw turystycznych, wymusiły na autorach podręcznika wprowadzenie adekwatnych jego treści, a tym samym spowodowały zmianę dotychczasowego jego tytułu. Autorzy w ramach prezentowanego podręcznika szczególną uwagę zwracają, poza zagadnieniami teoretycznymi, na zagadnienia praktyczne z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym. Stąd też wprowadzono szereg nowych przykładów służących potrzebom dokonywanych analiz ilościowo-jakościowych. [...]

Zamówienia przyjmuje: Alicja Sampara, dyrektor Biblioteki, tel. 061 871-15-45, biblioteka@wshig.poznan.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit