Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo - samorząd – współpraca

Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo - samorząd – współpraca / red. Andrzej Rapacz. Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009,– 323 s.; ISBN: 978-83-7011-964-5; Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 50

Turystyka obejmuje wiele problemów natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej w wymiarze zarówno globalnym i poszczególnych krajów, jak i regionalnym, a także lokalnym. Jej dalszy rozwój wymaga współdziałania na poziomie miejscowości i obszarów recepcji turystycznej (gmin, regionów) usługodawców (hotelarzy, restauratorów, właścicieli biur podróży itp.), jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli lokalnych społeczności, samorządu gospodarczego w turystyce, organów administracji państwowej. Ma to sprzyjać rozwiązywaniu problemów wynikających z rosnącego natężenia ruchu turystycznego w obszarach recepcji, wspierać ich zrównoważony rozwój, generować korzyści dla turystów, mieszkańców, przedsiębiorstw turystycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Złożoność problematyki funkcjonowania gospodarki turystycznej, która ze względu na istotę samej turystyki realizuje swoje funkcje w konkretnej przestrzeni (w regionach i miejscowościach), wymaga szerokiego spojrzenia na implikacje jej rozwoju, tj. samej turystyki i gospodarki turystycznej w wielu płaszczyznach. Mając to na uwadze oraz fakt niemożności prezentacji w jednym opracowaniu całokształtu zagadnień dotyczących gospodarki turystycznej w regionie, dokonano świadomego wyboru publikacji skupiających uwagę głównie na kwestiach dotyczących współdziałania przedsiębiorstw turystycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz wybranych aktywności rynkowych tych podmiotów, szczególnie tych związanych z działaniami marketingowymi.
www.ksiegarnia.ae.wroc.pl
www.ksiegarnia.ae.wroc.pl

Źródło : Księgarnia Ekonomiczna „Profit” [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu] www.ksiegarnia.ae.wroc.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit