Informacja turystyczna

Informacja_turystyczna

Informacja turystyczna / red. Nauk. Aleksander Panasiuk. Warszawa: C.H. Beck, 2010,– 184 s.; ISBN 978-83-255-1918-6


Sprawny system informacji podstawą rozwoju turystyki! Informacja jest jednym z najważniejszych elementów, a nawet wręcz wyznacznikiem gospodarki turystycznej. Współczesna gospodarka turystyczna jest bowiem systemem powiązań między jej podmiotami realizującymi na rynku funkcje komercyjne (przedsiębiorcy turystyczni) a podmiotami non profit (samorządy terytorialne oraz organizacje i stowarzyszenia branżowe) oraz turystami. Informacja turystyczna jest zaś obszarem znajdującym się na styku tych trzech grup podmiotów, warunkując skuteczność i jakość świadczonych usług.

Wykreowanie sprawnie funkcjonującego systemu informacji turystycznej wymaga wypracowania właściwych mechanizmów aktywnej współpracy samorządu lokalnego z branżą turystyczną bezpośrednio lub pośrednio zaangażowaną w kreowanie lokalnego produktu turystycznego.

Podstawowym celem opracowania jest próba przedstawienia modelowej koncepcji współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami turystycznymi w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przepływu i udostępniania informacji turystycznej.

Do pobrania:

● Spis treści: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/inf_tur_spis.pdf

● Wprowadzenie: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/inf_spis_wpr.pdf

Zamówienia realizuje: Księgarnia internetowa wydawnictwa C.H.Beck, dokument online:, http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id6113,Informacja-turystyczna.html, data dostępu 26.11.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit