Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie

Innowacyjne rozwiazania

 Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie / red. Piotr Dominik. – Warszawa : Wydział Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoła Wyższa, 2013. – 294 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. Bibliogr. przy rozdz. Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-938-754-0-5

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która zawiera zbiór artykułów poświęconych innowacyjnym rozwiązaniom we współczesnym hotelarstwie. Praca zbiorowa stanowi rezultat prac, którym poświęcili swoje zaangażowanie badacze zjawiska innowacyjności w branży hotelarskiej oraz praktycy wdrażający innowacyjne rozwiązania w hotelach. Nie zabrakło również stanowiska resortu, któremu podlega branża hotelarska, jakim jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Praca stanowi doskonały przykład wspólnego zajęcia się istotnym zagadnieniem przez przedstawicieli nauki, urzędów i praktyków hotelarzy.
Chcąc dostosować przybliżanie pojęcia innowacyjności do powszechnie przyjętego podziału, który wyróżnia pięć rodzajów innowacji w turystyce: innowacje produktowe (usługowe), innowacje procesowe, innowacje w zarządzaniu, innowacje marketingowe innowacje instytucjonalne, autorzy prezentowanych w niniejszej monografii artykułów skupili soją uwagę na różnych aspektach innowacyjnych rozwiązań w hotelarstwie. Starano się wskazać na trendy innowacyjności we współczesnym hotelarstwie i przybliżyć środowisku hotelarskiemu co za innowacyjność można uważać i w jakim kierunku ją rozwijać. [...]
Niniejsza monografia skierowana jest do hotelarzy praktyków oraz środowiska badaczy tematu innowacyjnych rozwiązań w hotelarstwie. Dla adeptów szkół hotelarskich oraz studiujących na wydziałach związanych z hotelarstwem publikacja stanowi materiał wskazujący kierunki rozwoju, jakim poddaje się współczesne hotelarstwo. Ze względu na obszerność zagadnienia, monografia nie wyczerpuje tematu i stanowi zarzewie do dalszych badań szczegółowych i prac poświeconych zagadnieniu innowacyjności w hotelarstwie. Piotr Dominik

Spis treści

Wprowadzenie / Piotr Dominik
Słowo wstępne / Janusz Merski
Słowo wstępne / Katarzyna Sobierajska
Część 1: Polityka innowacyjności
1. Finansowanie działań zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki w ramach perspektywy na lata 201-2012 / Łukasz Małecki
2. Działania UE w zakresie innowacyjności w turystyce / Hanna Zawistowska
3. Uwarunkowania i czynniki rozwoju innowacyjności / Andrzej Pawlik
Część 2: Innowacyjność w hotelarstwie
1. Przejawy i uwarunkowania innowacyjności obiektów hotelowych / Anna Para
2. Uwarunkowania i trendy rozwoju innowacji w krajowym hotelarstwie / Bogusław Sawicki, Joanna Hawlena, Julia Wojciechowska-Solis
3. Innowacyjność obiektów hotelarskich w świetle badań / Elżbieta Szymańska
Część 3: Innowacje marketingowe w hotelarstwie
1. Innowacje w strategii konkurowania i pozycjonowania hoteli i ich marek / Hanna Górska-Warsewicz
2. Media społecznościowe jako narzędzia nowoczesnego marketingu usług hotelarskich / Magdalena Kachniewska
3. Innowacyjne instrumenty promocji wizerunku hotelu / Jolanta Ćwiklińska
4. Wykorzystanie nowoczesnego e-marketingu w promocji usług hotelarsko-gastronomicznych / Bożena Olszewska
5. Wykorzystanie nowych technologii w innowacyjnym marketingu / Mirosław Nalazek
Część 4: Innowacje w zarządzaniu
1. Zarządzanie ryzykiem personalnym jako innowacyjna metoda gospodarowania kadrami w przedsiębiorstwie hotelarskim / Anna Tokarz-Kocik
2. Znaczenie zarządzania wiedzą w procesie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach hotelarskich / Marcin Olszewski
3. CSR w hotelarstwie jako przejaw innowacyjności / Urszula Huber
4. Zarządzanie Przychodami hotelu (Revenue Management) jako innowacyjna forma zwiększania przychodów w hotelu / Marta Hancock
5. Idee zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody – ich oddziaływanie na podstęp w hotelarstwie / Beata Wysokińska
6. Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego / Adam Pawlicz, Marta Sidorkiewicz
7. ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie / Joanna Chabiera
8. Europejskie oznakowanie ekologiczne Ecolabel dla hoteli drogą do zrównoważonego rozwoju / Joanna Tkaczyk
Część 5: Innowacyjny produkt hotelarski
1. Gościnność usługowa jako innowacyjny model biznesowy / Zbigniew Kowalski
2. Promocja lokalizacji szczegółowej hotelu jako innowacyjne narzędzie w walce konkurencyjnej / Jan Paweł Piotrowski
3. Klaster jako innowacyjna forma współpracy branży hotelarskiej / Piotr Dominik
4. Kooperacja hoteli z innymi podmiotami turystycznymi jako forma ich innowacyjności / Michał Roman, Antoni Roman
5. Automatyzacja w hotelarstwie – Innowacje od Mc COMP / Piotr Narczyk
6. Certyfikacja ośrodków SPA i Welles / Henryk Sobczak, Rafał Kalinowski
7. Technologie medyczne i działania prozdrowotne w usługach hotelarsko-rehabilitacyjnych / Maria Koniusz, Paweł Patrzałek
8. Innowacyjne rozwiązania w gastronomii hotelowej / Halina Makała
9. Praktyki uczniów szkół zawodowych w hotelach: badania satysfakcji i dostępu do innowacji / Olga Smoleńska, Jolanta Szpis
● Publikacja dostępna w dobrych turystycznych bibliotekach fachowych i naukowych
Źródło: Piotr Dominik, korespondencja nadesłana 15.02.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit