Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce

Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce

Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce / Elżbieta Szymańska. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009,– 298 s.; ISBN: 0867-096X-171


W publikacji postawiono sobie dwa główne cele: cel poznawczy oraz cel utylitarny. Cel poznawczy sprowadza się do identyfikacji istoty wiedzy, działalności badawczo-rozwojowej, innowacji i wzajemnego ich związku oraz określenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów Unii Europejskiej, pozwala też na określenie uwarunkowań i barier działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach turystycznych. Cel utylitarny polega na możliwości praktycznego wykorzystania opracowanych modeli organizacyjnych działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach turystycznych. W podejmowanych badaniach naukowych weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie turystycznym zależy od zróżnicowania i struktury jego powiązań ze źródłami informacji, od wiedzy, od technologii oraz zasobów ludzkich i finansowych. Hipoteza główna implikuje następujące hipotezy szczegółowe:

1. Rodzaj i zakres innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach turystycznych zależy od głównych czynników produkcji w nim występujących.

2. Główną barierą innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych w Polsce są niewystarczające zasoby finansowe.

3. Istnieje wiele zróżnicowanych źródeł informacji dla innowacji, które nie są w pełni wykorzystywane przez przedsiębiorców.

4. Im większe zróżnicowanie zewnętrznych źródeł transferu wiedzy, tym poziom innowacyjności przedsiębiorstw jest wyższy.

Istotę problemu poznawczego zaprezentowano w siedmiu rozdziałach niniejszej dysertacji oraz we wnioskach.

● Pobierz spis treści :  http://www.pb.edu.pl/download/2592.html

● Pobierz streszczenie : http://www.pb.edu.pl/download/2591.html

Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, tel.: (085) 746 91 34, (085) 746 91 35, (085) 746 91 37, fax: (085) 746 90 42, email: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl, www.pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza.html

, dokument online: http://www.turystycznebadania.pl/INNOWACYJNOSC_PRZEDSIEBIORSTW_TURYSTYCZNYCH_W_POLSCE-163.html, data dostępu 16.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit