Instrumentalizacja turystyki kulturowej

Instrumentalizacja turystyki kulturowej

Instrumentalizacja turystyki kulturowej / red. Mieczysław Leniartek, Piotr Oleśniewicz, Krzysztof Widawski. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, 2011,– 312 s.; ISBN: 978-83-87708-87-0

Publikacja Instrumentalizacja turystyki kulturowej ma charakter pracy wielodyscyplinarnej, która zawiera odniesienia autorów do różnorodnych zjawisk z zakresu turystyki kulturowej, będące odzwierciedleniem ich perspektywy badawczej i poglądów. Prezentowane treści zblokowane zostały w trzy grupy tematyczne: nadawanie znaczeń przestrzeni w celu wytworzenia terytorialnego produktu turystycznego, konkretyzacja oferty i jej utrwalenie przez działania promocyjne na rynku, wreszcie stymulowanie potrzeb konsumenckich. W każdej z tych grup przewija się odwołanie do tradycyjnego środowiska z jego dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, jak też do emocji wyzwolonych troską o zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych, wyższego i niższego rzędu.
Spis treści
Wszystkie pozycje można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56/62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: obn@edukacja.wroc.pl lub na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Badań Naukowych, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56/62. Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel. 71 377-21-28
Źródło: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, data dostępu 16.03.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit