Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym: perspektywa organizacyjnego uczenia się / Jarema Batorski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013,– 182 s.; ISBN: 978-83-233-3464-4

Monografia jest rezultatem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się. Podjęte badania umożliwiły poszukiwanie niestandardowych sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. W procesie badawczym uprawomocniono analizy jakościowe jako współistotne z analizami ilościowymi. Pozwoliło to na aplikację zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się do przestrzeni biznesu turystycznego, sformułowanie i wykorzystanie metodyki paradoksów sytuacji kryzysowej w analizie przedsiębiorstw turystycznych, identyfikację modeli zarządzania w sytuacjach trudnych, a także zaproponowanie metodyki tworzenia potencjału do zarządzania kryzysowego oraz kreowania modeli biznesu przedsiębiorstwa uczącego się w kryzysie.

● Spis treści: http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,2066,katid,49.html

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokument online: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2066,strona,Instrumenty_zarzadzania_kryzysowego_w_przedsiebiorstwie_turystycznym,katid,49.html, data dostępu 21.02.2013

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit