Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym / Mirosław Nalazek, Warszawa : „Difin”, 2009,– 152 s. ; ISBN: 978-83-7641-171-2

Książka przeznaczona dla studentów kierunków turystyki i hotelarstwa, a także praktyków zajmujących się na co dzień problematyką zarządzania marketingowego w turystyce. Zawiera wszechstronne omówienie kluczowego dla marketingu turystycznego zagadnienia wykorzystania technologii informatycznych w dystrybucji usług turystycznych oraz ich roli w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami różnych sektorów turystyki. Istotnymi walorami książki jest analiza sektorowa pośredników tradycyjnych i pośredników nowego typu oraz prezentacja licznych przykładów wspierających rozważania teoretyczne.
dr hab. Ewa Dziedzic, profesor SGH: „....książka może być cenną pozycją pomocniczą dla studentów i praktyków zainteresowanych zagadnieniami marketingu usług turystycznych i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Szczególną zaletą jest przejrzysta prezentacja ewolucji elektronicznych narzędzi przetwarzania danych i ich wpływu na rynek turystyczny – do tej pory w polskiej literaturze przedmiotu nie było zwartej i wyczerpującej prezentacji tych zagadnień. Kolejną zaletą jest powiązanie procesów wdrażania technologii internetowych ze zjawiskami zachodzącymi w przedsiębiorstwach turystycznych i w ich otoczeniu rynkowym”.
Spis treści oraz arkusz zamówieniowy : księgarnia internetowa „Difin”, dokument online : http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1199. data dostępu 01.12.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit