Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne

Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne

Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne / red. nauk. Marian Drużkowski. Kraków: „Abaton”, 2011,– 267, [4] s.; ISBN: 978-83-61569-24-4


Jakość życia jest określeniem wieloznacznym, dotyczącym między innymi naszego zdrowia, aktywności zawodowej, zasobności majątkowej, stanu środowiska czy kontaktów społecznych. Jednym z elementów kształtującym jakość życia jest też czas wolny i sposób jego zagospodarowania. Turystyka i rekreacja to istotny element aktywności człowieka i coraz ważniejszy składnik jakości jego życia.

Turystyka i rekreacja to zjawiska złożone, interdyscyplinarne (przestrzenne, ekonomiczne, społeczne czy kulturowe). Taki też charakter ma niniejsza monografia a na jej treść składa się tematyka teoretyczna, empiryczna jak i zagadnienia ujęte przeglądowo.

Inspiracją do wydania tej monografii była konferencja naukowa „Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne” zorganizowana w Krakowie w maju 2010 roku, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa prof. dra hab. Jacka Majchrowskiego.

Nie są to jednak materiały pokonferencyjne, gdyż połowa prezentowanych tu zagadnień nie była przedmiotem prezentacji, a pozostała część, nawiązując do wystąpień, omawia zagadnienia dużo dokładniej i na szerszym tle.

Pierwsza część monografii dotyczy zagadnień ogólnych, teoretycznych, w postaci przeglądowej i jest szeroko pojętym wprowadzeniem do tematu. Znajdziemy tu aspekty turystyki i rekreacji w kontekście: globalizacji, socjologii, tożsamości kulturowej oraz prozdrowotnego stylu życia.

Druga część monografii to tematyka turystyki i rekreacji (w kontekście jakości życia) w świetle badań empirycznych (przede wszystkim ankietowych). Wyniki tych badań dotyczą młodzieży licealnej, studentów, społeczności miejskiej i wiejskiej, a także tych grup dla których turystyka i rekreacja może być źródłem utrzymania jeżeli będą chcieli aktywnie uczestniczyć w tej sferze usług.

Trzecia, ostatnia część monografii, obejmuje zagadnienia specjalistyczne potraktowane przeglądowo ale z dużą dozą konkretnej informacji o różnych aspektach turystycznych i rekreacyjnych także przez pryzmat jakości naszego życia. Ta część rozpoczyna się tematem regionalnym, krakowskim, skupionym na promocji turystyki biznesowej w naszym mieście, a kończy na grillowaniu.

Prezentowana monografia, nie pretenduje do wyczerpania tematu ale jeżeli po jej lekturze zrodzi się u Ciebie Czytelniku jakiś nowy zamysł badawczy albo zechcesz odnieść się polemicznie, w kolejnej publikacji, do poruszanych tu zagadnień lub tylko sprowokuje Cię to do przemyśleń – to będziemy usatysfakcjonowani – autorzy i redaktor. Marian Drużbowski

● Spis treści: http://www.wydawnictwoabaton.pl/wydawnictwo/jakosc_zycia_spis_tresci.pdf

● Książka dostępna w postaci pdf po wysłaniu maila na adres wydawnictwo@wydawnictwoabaton.pl

Źródło: Kamila Dąbrowa, dyrektor Wydawnictwa Abaton: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie, 31-532 Kraków, ul. Wincentego Pola 4, tel.: (12) 428-34-60 w. 29, email: k.dabrowa@wydawnictwoabaton.pl

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit