Jakość żywności

Jakość żywności / Witold Niedrzwicki,– wyd. 2 zm. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2010,– 283 s.; ISBN: 978-83-89081-32-2; 978-83-7531-109-9


Ze wstępu. Książka (...) została napisana z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja, dla których obowiązujące standardy nauczania przewidują zdobycie wiedzy z zakresu nauki o żywności. Dotyczy to zdaniem autora szczególnie tych studentów, którzy wybierają specjalność w zakresie zarządzania nie tylko w gastronomii, ale także w hotelarstwie, gdyż hotele są ściśle związane z gastronomią, więc osoby zarządzające hotelami powinny mieć także pewną wiedzę odnoszącą się do jakości żywności. Dotyczy to także uczestników kursów i studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły turystyczne. Jakość żywności jest zagadnieniem bardzo obszernym i opracowanie to nie obejmuje całości materiału, który pod tytułem jakość żywności można by zaprezentować. Mimo to powinno ono być dla ww. studentów przydatne. Pisząc tę książkę autor korzystał z różnych opracowań, z których najważniejsze zostały podane na końcu poszczególnych rozdziałów, jako literatura pogłębiająca. Czytelnika zachęca się do skorzystania z tych źródeł i do pogłębienia wiedzy z tego zakresu.

● Opis ksiązki oraz spis treści znajdziesz tutaj: http://www.wstih.pl/sites/default/files/file/biblioteka/Jakosc_zywnosci_wyd_2.pdf

● Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: 58 340-47-84, tel./fax: 58 340-47-84, email: wstih@wstih.pl

● Odręczna sprzedaż książek: zobacz informację tutaj: http://www.wstih.pl/studenci/sprzedaz-ksiazek

Źródło: Katarzyna Falow, korespondencja nadesłana 18.02.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit