Jan Gwalbert Pawlikowski

Jan Gwalbert

Jan Gwalbert Pawlikowski / red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta Zawilińska; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2014,– 344 s.; ISBN: 978-83-62473-48-9

Książka wydana w ramach realizacji projektu poświęconego wybitnym postaciom związanym z górami: Jerzemu Harasymowiczowi, Tadeuszowi Staichowi i Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu, wspartego przez Województwo Małopolskie.
Spis treści
● Edward Mleczko: Jan Gwalbert Pawlikowski
● Kasper Pawlikowski: Mój Dziadek
● Zbigniew Wróblewski: Wartości idealne przyrody „dzikiej i wolnej" w perspektywie antropologicznej
● Zbigniew Mirek: Ekoetyczny, ekoteologiczny i ekoestetyczny wymiar turystyki i ochrony przyrody w kontekście myśli Jana Gwalberta Pawlikowskiego
● Wojciech Radecki: Prawo ochrony przyrody w koncepcji Jana Gwalberta Pawlikowskiego i jej wpływ na ustawodawstwo obowiązujące
● Piotr Chmielewski: Wpływ koncepcji Jana Gwalberta Pawlikowskiego na rozwój ochrony przyrody w II Rzeczpospolitej
● Wiesław A. Wójcik: Jan Gwalbert Pawlikowski jako twórca „Wierchów"
● Lech Kościelniak: Koncepcja parku narodowego w Tatrach na tle sporu polsko-czechosłowackiego o Jaworzynę
● Jan Musiał: Tatrzański spór Jana Gwalberta Pawlikowskiego ze Stefanem Zeromskim o granice literackości
● Dominik Ziarkowski: Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce
● Zbigniew Myczkowski: Inspirująca rola idei regionalizmu w poglądach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i jej pokłosie w kontekście wybranych współczesnych form ochrony przyrody i krajobrazu
● Beata Pater: Park narodowy: ideały Pawlikowskiego a rzeczywistość XXI wieku
● Bernadetta Zawilińska: Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie
● Jerzy W. Gajewski: Współczesne formy turystyki w górach a konflikty między turystyką i ochroną przyrody
● Katarzyna Śliwa Martinez: Kultura i natura w przykładach strategicznego planowania rozwoju turystyki w Karpatach
● Maciej Maśliński: Gospodarka człowieka w ścisłym związku z przyrodą doliny Baryczy na przestrzeni wieków
● Jurij Czarnobaj, Mirosław Boruszczak: Doświadczenia Włodzimierza hrabiego Dzieduszyckiego a współczesne trendy komunikacji muzealnej
● Jerzy Gruszczyński: Komunikacja wizualna w terenach przyrodniczych, turystycznych i wartościowych krajobrazowa - między skutecznością a estetyką
● Antonina Sebesta: Obecność ekoetyki w ideologii alpinizmu polskiego od Jana Gwalberta Pawlikowskiego po współczesność
● Marek Czyż: Polemika Jana G. Pawlikowskiego z Janem A. Szczepańskim na temat kształtu taternictwa i zadań prasy turystycznej
● Łukasz Lewkowicz: Działalność speleologiczna Jana Gwalberta Pawlikowskiego
● Waldemar Wiglusz: Siadami Jana Gwalberta Pawlikowskiego we Lwowie, Dublanach i Medyce
● Od Redaktorów
● Indeks
Zamówienia realizuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, dokument online: http://sklepcotg.pttk.pl/wydawnictwa/179-jan-gwalbert-pawlikowski.html, data dostępu 06.10.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit