Jednostki przyrodniczo-kulturowe Beskidów w aspekcie turystyki zrównoważonej

Jednostki przyrodniczo-kulturowe Beskidów w aspekcie turystyki zrównoważonej / Robert Skrzypczak. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. – 64, [15] s., [22] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – (Studia, Rozprawy, Monografie / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ISSN 1895-6823 ; 151);. ISBN 978-83-60195-27-7

Praca prezentuje jednostki przyrodniczo-kulturowe Beskidów. Jednostki te (o cechach hierarchicznych) według malejącej wartości obejmują: międzynarodowe i krajowe gminy - centra i gminy-wyspy atrakcyjności turystycznej oraz poszerzające ich atrakcyjność gminy-bufory (trzech stopni). Uzupełniają je osie atrakcyjności turystycznej. Elementy te zostały wyznaczone przy uwzględnieniu usytuowania gmin oraz kumulowania się w ich bogactw: krajobrazowego, przyrodniczego, balneologicznego i kultury materialnej, odpowiednio o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

W pracy zawarto bardziej precyzyjny opis metodologii wyznaczania jednostek przyrodniczo-kulturowych, którą autor opracował i zastosował dla obszaru Beskidów Zachodnich (Skrzypczak 2006). Praca obecna cytuje tamte wyniki i w proponowanym ujęciu (tabele wynikowe oraz mapy: walorów, ich znaczenia, jednostek przyrodniczo-kulturowych) uzupełnia obraz dla całości Beskidów. Uzupełnienie odnosi się nie tylko do wschodniej części Beskidów – Beskidów Środkowych i Beskidów Wschodnich - ale również do ich bezpośredniego przedgórza, postrzeganego przez wielu turystów subiektywnie jako teren Beskidów.

Zamówienia przyjmuje Wydawnictwo IGSMiE PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7, tel. 012 632-33-00, wew. 144, email: barbaras@min-pan.krakow.pl, beata_s@min-pan.krakow.pl

Źródło : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, data dostępu 03.10.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit