Kajakarstwo turystyczne

Kajakarstwo turystyczne

Kajakarstwo turystyczne: skrypt dla studentów, nauczycieli i instruktorów turystyki kajakowej / pod red. Grzegorza Godlewskiego, Mariana Rzędzickiego. – Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2012. – 125 s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografie i Opracowania / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej; nr 14). Bibliogr. s. 121. ISBN 978-83-61509-16-5

Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne dotyczy niemal wszystkich. Każdy przynajmniej raz w życiu miał okazję być turystą. Z jednej strony samodzielnym inicjatorem i organizatorem własnych przeżyć, a z drugiej współuczestnikiem rynku turystycznego i odbiorcą gotowej oferty przygotowanej przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Dostępne na rynku produkty turystyczne stosunkowo rzadko niosą ze sobą kompleksowy ładunek pozytywnych funkcji - masowość oferty, wszechobecna konkurencja oraz konsumpcyjne nastawienie klientów powodują zanikanie najistotniejszych wartości turystyki. Doskonałym panaceum, które może likwidować wymienione wyżej problemy jest odejście od form masowych na rzecz turystyki kwalifikowanej i alternatywnej. Różnorodne jej rodzaje są najbardziej pożądane przez „prawdziwych turystów", dla których finalnym efektem powinny być: radość, wzmocnienie zdrowia i poprawa samopoczucia, zdobywanie wiedzy krajoznawczej, integracja z otaczającym środowiskiem naturalnym i antropogenicznym, przemyślane i zrównoważone zachowania w miejscach odwiedzanych. To wszystko jest możliwe do osiągnięcia dzięki uprawianiu turystyki kajakowej. Jednak organizacja turystycznych imprez kajakowych oraz prowadzenie grup na szlaku wymaga najczęściej zarówno odpowiedniej wiedzy, jak i wielu doświadczeń.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie adeptom kajakarstwa, młodym instruktorom i początkującym nauczycielom podstawowych informacji, które wprowadzą ich w świat turystyki kajakowej. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek: począwszy od sprzętu niezbędnego do uprawiania kajakarstwa, poprzez niezbędny ekwipunek kajakowy, podstawy manewrowania kajakiem i metodykę nauczania technik kajakowych, organizację imprez i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wodzie, a skończywszy na charakterystyce wybranych szlaków, które można w praktyce wykorzystać do eksploracji, zbierając niezbędne wodniackie doświadczenie. To swoiste kompendium wiedzy, stanowiące kompilację najbardziej istotnych zagadnień z zakresu kajakarstwa turystycznego.

Szanowni Czytelnicy,

Publikacja, którą trzymacie w rękach jest efektem wspólnych wysiłków wielu osób, które doświadczenia w organizacji imprez wodniackich gromadziły latami. Większość z nich jest pracownikami Katedry Turystyki i Rekreacji WWFiS w Białej Podlaskiej, a organizacja studiów i odpowiednio skonstruowane programy (obozy letnie i wędrowne, prowadzone w toku studiów specjalizacje oraz kursy instruktorskie) pozwoliły na podjęcie próby usystematyzowania i podzielenia się swoją wiedzą z szerszym gronem osób -sympatyków turystyki kwalifikowanej. Chcielibyśmy złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego skryptu - autorom tekstów i rysunków oraz firmie PROKAJAK, która udostępniła nam swoje zasoby internet owe.

Autorzy zdają sobie sprawę, że pozycja ta nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących turystyki kajakowej w ogóle. Liczymy jednak na to, że każdy zainteresowany znajdzie w niej niezbędne minimum pomocne w organizacji zajęć z kajakarstwa oraz oparcie w przyszłej pracy zawodowej - nauczyciela i instruktora.

Mamy nadzieję, że spełni ona swoją rolę i uzupełni lukę istniejącą na rynku publikacyjnym.

Spis treści

WPROWADZENIE
INTRODUCTION
Rozdział 1. RYS HISTORYCZNY KAJAKARSTWA (M. Rzędzicki).
Rozdział 2. SPRZĘT DO UPRAWIANIA KAJAKARSTWA (G. Godlewski)
2.1. Definicja, typy, budowa i wyposażenie kajaka
2.2. Wiosła
2.3. Wyposażenie kajakarza-turysty
Rozdział 3. PODSTAWOWE MANEWRY W KAJAKARSTWIE (G. Godlewski)
3.1. Wsiadanie do kajaka
3.2. Pozycja w kajaku
3.3. Wiosłowanie
3.4. Zatrzymywanie kajaka
3.5. Zmiana kierunku płynięcia
3.6. Naciąganie i piórkowanie
3.7. Podpórka niska i wysoka
3.8. Promowanie i trawersowanie
3.9. Kabina (kabinowanie)
3.10. Eskimoska i dzióbek
Rozdział 4. METODYKA NAUCZANIA ELEMENTÓW TECHNIKI KAJAKOWEJ (B. Opaszowski, M. Rzędzicki)
4.1. Fizjologiczne aspekty wysiłku fizycznego w kajakarstwie.
4.2. Rozgrzewka
4.3. Organizacja zajęć
4.4. Grupa ćwiczeń podstawowych
4.5. Ćwiczenia doskonalące techniki kajakowe
4.6. Gry i zabawy w nauczaniu kajakarstwa
4.7. Psychospołeczna sylwetka instruktora kajakarstwa
(K. Rutkowska)
Rozdział 5. ORGANIZACJA KAJAKOWYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH (M. Bochenek)
5.1. Definicja i etapy organizacji imprezy turystycznej.
5.1.1. Spływ kajakowy
5.1.2. Kajakowy obóz wędrowny
5.2. Planowanie imprez kajakowych.
5.3. Rola i zadania osób funkcyjnych
5.4. Biwak i obozowisko
5.5. Organizacja czasu wolnego
Rozdział 6. BEZPIECZEŃSTWO KAJAKOWYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH (G. Godlewski, M. Rzędzicki),.
6.1. Zasady uprawiania kajakarstwa turystycznego
6.2. Sygnały wzywania pomocy
6.3. Rodzaje i organizacja akcji ratunkowych na wodzie
6.3.1. Posterowanie po wywrotce
6.3.2. Wylewanie wody z kajaka
6.3.3. Wejście do kajaka po wywrotce
6.3.4. Akcje ratunkowe na wodzie
6.3.5. Tratwa
6.4. Podstawowe weszły stosowane w kajakarstwie (F. Parnicki).
6.5. Trudność i uciążliwość szlaku (M. Bochenek)
6.6. Oznakowanie dróg wodnych (F. Parnicki)
6.7. Prawne aspekty uprawiania turystyki wodnej (P. Kadra)
6.8. Apteczka i pierwsza pomoc przedmedyczna (Ł, Godlewski, F. Parnicki)
6.9. Przewidywanie pogody (F. Parnicki)
Rozdział 7. ŻYWIENIE W TURYSTYCE KAJAKOWEJ (E. Huk-Wieliczuk)
Rozdział 8. ZJAWISKA ZACHODZĄCE NA WODZIE - LOCJA KAJAKOWA (K. H. Wojciechowski)
8.1. Rzeki
8.2. Jeziora
8.3. Klasy czystości wód
Rozdział 9. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KAJAKOWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH POLSKI (K. H. Wojciechowski)
Rozdział 10. ORGANIZACJE l STOWARZYSZENIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ (G. Godlewski)
Rozdział 11. ODZNAKI TURYSTYKI KAJAKOWEJ (M. Bochenek)
SPIS LITERATURY
SŁOWNICZEK KAJAKARZA-TURYSTY
Alfabetyczny spis autorów

Zamówienia realizuje internetowa Księgarnia medyczno-sportowa, dokument online: http://v3.sportowo-medyczna.pl/kajakarstwo-turystyczne-skrypt-dla-studentow-nauczycieli-p-6233.html, data dostępu 18.02.2013

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!