Kalkulacje cenowe w hotelarstwie gastronomii turystyce i rekreacji

Kalkulacje cenowe w hotelarstwie gastronomii turystyce i rekreacji

Kalkulacje cenowe w hotelarstwie gastronomii turystyce i rekreacji / Roman Tauber. – wyd.2, zm. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2011,– 93 s. ; ISBN: 978-83-88537-61-5

Opracowanie może być pewnego rodzaju pomocą i przewodnikiem metodycznym, przeznaczonym w dużej mierze dla studentów hotelarstwa i gastronomii oraz dla praktyków tych specjalności. Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu kalkulacji cenowej działalności hotelarsko - gastronomicznej oraz dotyczące szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Przedstawione w podręczniku liczne przykłady kalkulacji cenowych świadczonych usług, należy traktować wyłącznie jako rozwiązania modelowe, gdyż ceny za te usługi ulegają ciągłym zmianom. Ponadto sam zakres omawianych usług jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników.
Wobec powyższego, każda osoba zajmująca się obecnie lub w przyszłości działalnością gospodarczą, zobligowana jest do zaznajomienia się z tym zagadnieniem. Winna potrafić samodzielnie skalkulować cenę danej usługi, w tym także dowolnej usługi hotelarsko - gastronomicznej i turystycznej.
Autor podręcznika zdaje sobie w pełni sprawę z pewnego poziomu ogólności, jakim jest metodyka sporządzania kalkulacji cenowej. Stanowi on jedynie punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych studiów w zakresie kalkulacji cenowych w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji.
● Pobierz spis treści
Zamówienia realizuje:

● Księgarnia internetowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, data dostępu 13.04.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit