Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego

Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego

Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego / red. Jolanta Śledzińska. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2011,– 216 s., il., mapy; ISBN 97-883-7005-526-4

11 maja w siedzibie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyła się promocja Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez wydawcę - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Pierwszy, w formie drukowanej,  kanon krajoznawczy ukazał się w 2000 roku na V Kongres Krajoznawstwa Polskiego i zawierał 600 obiektów krajoznawczych, najciekawszych w skali kraju, był to Kanon Krajoznawczy Polski. Przygotowując się do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w roku 2010 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK zainicjowała ideę opublikowania serii kanonów krajoznawczych poszczególnych województw, prezentujących najciekawsze obiekty krajoznawcze znajdujące się na ich terenie. Pierwsze dwa kanony: wielkopolski i warmińsko-mazurski zostały opublikowane z myślą o VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego.
Teraz oddajemy w ręce krajoznawców trzeci kanon obejmujący kolejne województwo z przekonaniem, że wpłynie na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego województwa łódzkiego a także przyczyni się do nadania należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu oraz służyć będzie pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dziedzictwa narodowego dla kształtowania świadomych swych możliwości i powinności obywateli kraju i ich Małych Ojczyzn.
Kanon nie powstałby bez wsparcia finansowego Województwa Łódzkiego, nieodpłatnego przekazania zdjęć przez Regionalną Organizację Turystyczna Województwa Łódzkiego, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi i wielu innych instytucji i osób indywidualnych, którym należne są słowa podziękowania.
Szczególne podziękowanie kieruję do zespołu redakcyjnego, wszystkich autorów tekstów i zdjęć,  którzy swój czas wolny przez kilka miesięcy poświęcili współtworzeniu tej publikacji.
Kanon Krajoznawczy ma przybliżyć czytelnikowi poszczególne obiekty, ułatwić decyzję o kolejności zwiedzania miejsc i miejscowości w danym regionie, jednak przede wszystkim ma zachęcić Czytelnika do zwiedzania Ojczystego Kraju, poznawania jego przyrody, historii i oblicza współczesnego. Należy tutaj podkreślić, że Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego powstał w roku 2011 ustanowionym przez PTTK Rokiem Turystyki Rodzinnej. Szczególnym modelem aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej proponowane przez nasze Towarzystwo. Miejscowości zawarte w kanonie niech będą dla młodego pokolenia i ich rodzin podpowiedzią od czego należy rozpocząć przygodę z krajoznawstwem, poznawaniem swojej Małej Ojczyzny - Województwa Łódzkiego. Zapraszam do lektury i wędrówki.
Jolanta Śledzińska
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Publikacja rekomendowana przez red. Tomasza Kowalika
● Zamówienia turystycznych bibliotek uczelnianych oraz poszczególnych uczelni turystycznych realizuje Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych, tel. 22 826-57-35, 22 826-01-56, faks 22 826-25-05, email: jsledzinska@pttk.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit