Koń w turystyce i rekreacji / red. Krystyna Chmiel ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Turystyki i Rekreacji. Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2009,– 261 s., il., tab., wykr.; 24 cm; ISBN978-83-61044-60-4

Wstęp. Na naszych oczach przeszło do historii militarne użytkowanie konia, a rolnicze, z wyjątkiem gospodarstw ekologicznych, coraz bardziej należy już do przeszłości. Równocześnie, w miarę zwiększania się ilości czasu wolnego i wzrostu stopy życiowej społeczeństwa, wzrasta także świadomość, jak istotne jest racjonalne zagospodarowanie tego czasu i jak ważną funkcję prozdrowotną pełni odpowiednio dobrana rekreacja ruchowa. Koń zaspokaja potrzebę kontaktu współczesnego człowieka z naturalnym środowiskiem, ograniczonego zwłaszcza u mieszkańców miast i stanowi doskonałe antidotum na różnorodne stresy i choroby cywilizacyjne. Odpowiedzią na zanieczyszczenie środowiska i tempo życia narzucone przez wzrastający stopień urbanizacji jest upowszechniająca się moda na „powrót do natury", co umożliwia turystyka i rekreacja jeździecka. Uprawianie jazdy konnej, zarówno rekreacyjnej, jak sportowej, poprawia ogólną sprawność fizyczną, co jest szczególnie ważne w sytuacji malejącej aktywności ruchowej mieszkańców ośrodków wielkomiejskich. Kwalifikowana turystyka konna zapewnia atrakcyjny, zorganizowany wypoczynek w formie oferty gospodarstw agroturystycznych, udziału w rajdach i obozach jeździeckich o różnych stopniach trudności. W leczeniu urazów i wad wrodzonych, których częstotliwość nasila się w miarę wzrostu zanieczyszczenia środowiska i postępu motoryzacji, a także coraz mniej higienicznego trybu życia, pomocna jest hipoterapia. Upowszechnienie wierzchowego użytkowania koni w turystyce i rekreacji zwiększa możliwość zagospodarowania i zbytu nadwyżek ich pogłowia. Stworzenie systemu kształcenia kadr poprawi fachowe przygotowanie koni do tych rodzajów użytkowania, co znacznie zwiększy ich pokupność, a tak-że wygeneruje wiele nowych miejsc pracy na wsi. Prace zebrane w niniejszej publikacji przedstawiają stan badań naukowych i obserwacji praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach, co rzuca światło na bieżącą sytuację w Polsce w zakresie wykorzystania koni w turystyce i rekreacji. Redakcja
Zamówienia przyjmuje Marzena Dziołak, Dyrektor Biblioteki Głównej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej : biblioteka@pswbp.pl, tel. 083 344-99-24

Źródło: Iwona Dziołak, Biblioteka Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, korespondencja nadesłana 07.12.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit