Komercjalizm turystyki kulturowej

Komercjalizm turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek. Wrocław: Wyższa Szkoła Zawodowa „Edukacja”, 2008,– 466 s.; ISBN: 978-83-87708-59-7; seria: Monografie, prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja”

Fragment wstępu. Współczesna turystyka utraciła swój pierwotny romantyzm. Jej głównym motywem przestało być poznanie, a stała się nim konsumpcja. Ciekawość świata wyparła jakość życia, pełną emocji przygodę zastąpiła chłodna kalkulacja. Przestrzeń turystyczna, z jej sferami fizyczną i społeczną, zyskała cechę produktu na rynku usług turystycznych. Nawet krajobraz stał się przedmiotem oceny i waloryzacji, a zachodzące w nim zjawiska kulturowe zostały sprowadzone do roli czynników stymulujących rozwój gospodarczy.
Komercyjne podejście do wszelkiej działalności w turystyce skutkuje postrzeganiem tej formy aktywności indywidualnej i społecznej jako przemysłu turystycznego w ramach szerzej rozumianej gospodarki turystycznej. Wynika to z ekonomicznego znaczenia turystyki, która przejawia się w znacznej skali dochodów, zatrudnienia i inwestycji, mające często zasadnicze znaczenie dla małych oraz dużych społeczności. Oddziaływanie to dotyczy nie tylko bilansu płatniczego, ale też innych sfer, jak planowanie przestrzenne czy ochrona środowiska. Stąd też turystyka zajmuje znaczące miejsce w polityce rozwoju kraju oraz strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego. W tym poddanym prawom rynkowym środowisku kultura jest składnikiem będącego przedmiotem transakcji produktu turystycznego. Przejawia się ona w postaci turystycznych walorów antropogenicznych, jak: krajobraz miejscowości, zbiory muzealne i ekspozycje współczesnej sztuki, a także przypowieści i legendy, historia, obyczaje, obrzędy i folklor. Wszystkie te dobra materialne i niematerialne stanowią przedmiot popytu, a jednocześnie są tworzywem kształtowania oferty turystycznej. Dążenie do jej uatrakcyjnienia powoduje, że zgodnie z obserwowaną obecnie tendencją do teatralizacji wszelkich zjawisk przestrzennych i społecznych, kultura przybiera formę scenariusza i oprawy scenicznej. Zmacdonaldyzowane społeczeństwo otrzymuje wykreowaną przez marketing skarnawalizowaną przestrzeń.

Spis treści : www.ksiegarniaeuropejska.com.pl

Publikację można zamawiać mailowo lub telefonicznie: obn@edukacja.wroc.pl, tel. 071 377.21.28.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit