Kompetentny pracownik hotelu : wybrane stanowiska pracy

Kompetentny pracownik hotelu

Kompetentny pracownik hotelu : wybrane stanowiska pracy / Teresa Skalska, Jacek Pustoła, Agnieszka Lewonowska-Banach. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2009,– 169 s.; ISBN: 978-83-61036-25-8

Przedstawione opracowanie jest niezwykle przydatne jako podręcznik do kształcenia kadr do pracy w obiektach hotelarskich. Oprócz dostarczenia niezbędnej wiedzy jego walorem jest wytworzenie w czytelniku przekonania o randze wykonywanej pracy i konieczności świadczenia przez pracownika dobrej i "przykładnej" pracy jako niezbywalnego jej warunku, gdyż sprzeniewierzenie się temu warunkowi oznaczać może w skrajnej sytuacji - negację sensu tej pracy, brak wytworzenia czegokolwiek. W czytelniku powstaje też wrażenie o ważności jego pracy i randze wykonywanego zawodu. Styl pisarski opracowania ma więc oprócz wartości dydaktycznych walor kształtowania u pracownika obiektu hotelarskiego odpowiedniej postawy zawodowej.
Prof. dr hab. Anna Konieczna-Domańska
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż autorzy publikacji w sposób całościowy i przystępny przybliżają czytelnikom złożoność pracy związanej z szeroko rozumianymi usługami hotelarskimi. Nie bez znaczenia jest również zamysł redakcyjny, zgodnie z którym świat pracy, a szczególnie ten jego wymiar, jaki wiąże się z rozwojem rynku usług powinien być otwarty dla osób z niepełnosprawnością, w tym również z niepełnosprawnością psychiczną. Tym samym publikacja promuje idee odpowiedzialnej przedsiębiorczości, jak również stanowi jeden z pierwszych w Polsce specjalistycznych podręczników zawodowych dla osób zdrowiejących z choroby psychicznej.
dr Hubert Kaszyński
Instytut Socjologii UJ, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
● Spis treści: http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788361036258&spisTR=1&store_id=2

● Zamówienia realizuje Wydawnictwo Uczelniane Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dokument online: http://wydawnictwo.wsg.byd.pl/index.php?id=1&submenu=104&book=78. Kontakt : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, wydawnictwo@byd.pl, wydawnictwo.sekretarz@byd.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit