Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych

Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych / Małgorzata Drogosz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009,– 344 s.; ISBN 978-83-7601-617-7

Książka Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych stanowi zbiór aktualnych informacji oraz praktycznych porad i wskazówek dotyczących organizacji imprez krajoznawczych i turystycznych. Jest to poradnik dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących oraz organizatorów zajęć pozaszkolnych. Omawia m. in. zagadnienia związane z organizacją bezpiecznych i atrakcyjnych wycieczek oraz obozów wędrownych (w tym także dla dzieci niepełnosprawnych), rolą dyrektorów szkół, ZHP, szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz partnerów ruchu. W książce wyjaśniono istotę turystyki kwalifikowanej oraz wskazano podstawy prawne organizacji tego typu działalności w szkołach i placówkach oświatowych. Atutem publikacji jest przystępne omówienie aktów prawnych regulujących problematykę krajoznawstwa i turystyki szkolnej, wraz z przytoczeniem praktycznych przykładów oraz wskazaniem źródła dostępu do konkretnych informacji.

Źródło: Wolters Kluwer Polska, księgarnia internetowa, www.profinfo.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit