Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej

Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej

Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej / Renata Seweryn. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012,– 291 s.; ISBN: 978-83-7252-602-1. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 220

Podstawowy problem badawczy, który autorka postanowiła w pracy rozwiązać, to próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zastosowanie w praktyce koncepcji kreowania wartości dla klienta przez tak heterogeniczny strukturalnie obiekt rynkowy, jakim jest obszar recepcji turystycznej. Rozwój nauk o zarządzaniu (w tym zarządzania strategicznego), ekonomiki konsumpcji, handlu, marketingu, psychologii, socjologii czy ekonomii instytucjonalnej pozwolił już bowiem wypracować metody oraz wskazać reguły, prawa i prawidłowości dotyczące budowania wartości dla klienta. Należy się jednak zastanowić, czy podmioty działające w destynacji mogą je zaadaptować do własnych potrzeb, by usatysfakcjonować swoich gości i zbudować ich lojalność. Z problemu badawczego wynika główny cel niniejszej rozprawy, którym jest zaprezentowanie istoty, znaczenia i możliwości praktycznego zastosowania koncepcji kreowania wartości dla klienta w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej. Cele szczegółowe pracy sformułowano następująco: dokonanie przeglądu literatury światowej i krajowej odnoszącej się do istoty wartości dla klienta, określenie specyfiki wartości dla klienta turysty, sposobów jej kalkulacji i jej wpływu na proces wyboru miejsca docelowego podróży, przeprowadzenie pogłębionej diagnozy wzajemnych uwarunkowań między wartością, satysfakcją, jakością i lojalnością na rynku turystycznym, zidentyfikowanie wartości obszaru recepcji dla turysty, jej źródeł i twórców, scharakteryzowanie procesu zarządzania obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta, jego etapów i warunków skuteczności, przedstawienie modelu procesu kreowania wartości dla klienta turysty przez miasto Kraków. Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowa jej hipoteza badawcza brzmi: koncepcję kreowania unikatowej wartości dla klienta można zastosować w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej pod warunkiem posiadania stosownej bazy danych o zachowaniach i opiniach odwiedzających. (fragment tekstu)

Wszystkie nasze książki można kupić w Księgarni Akademickiej UEK w Krakowie, mieszczącej się na terenie Uczelni, oraz w księgarniach naukowych na terenie całego kraju. Hurtownie, księgarze i nabywcy indywidualni mogą zamówić poszczególne pozycje w Księgarni Akademickiej UEK: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel. 12 293-50-11, 12 293-57-40,  fax 12 293-50-11, e-mail: ksiegarnia@uek.krakow.pl.

Księgarnia mieści się w budynku biblioteki, I p., pok. 108 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17:30 oraz w soboty w godz. 9–14. Hurtowniom i księgarzom udzielamy rabatu. Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową dla indywidualnych odbiorców.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, data dostępu 10.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit