Labor omnia vincit

Labor omnia vincit

Labor omnia vincit: studia z zakresu muzealnictwa turystyki sztuki i ochrony zabytków: księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury / red. nauk. Jan Paweł Piotrowski, Ewa Zawadzka-Kowalska, Jan Wiktor Sienkiewicz, Ewa Lewandowska-Tarasiuk; „Almamer” Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Warszawa: „Druktur”, 2010,– 489 s.; ISBN: 978-83-60197-XX-X


Publikacja jest zbiorem opracowań reprezentujących dziedziny z szerokiego spektrum działalności naukowej Jubilata dotyczących różnych aspektów kultury materialnej, dobitnie świadczących o dorobku naukowym Franciszka Midury, obejmującym problematykę historyczną i współczesną dotyczącą różnych aspektów kultury materialnej naszego kraju. Pasja krajoznawcza Jubilata wydatnie wspiera Jego wiedzę z dziedziny polskiego dziedzictwa kulturowego.

Jednocześnie, co warto podkreślić - tematy tekstów przewidzianych do upowszechniania za pośrednictwem oddanego do rąk czytelników wydawnictwa okolicznościowego dotyczą bardzo rozległej problematyki skupionej wokół obiektów zabytkowych, które zasługują na współczesne opisanie. Niektóre pozycje są poświęcone obszarom nieleżącym obecnie w granicach Polski, lecz historycznie związanym z polską państwowością, historią i kulturą naszego kraju.

Publikacja jest wartościowym wkładem w pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o historii i współczesności różnych obszarów, współtworzących naszą świadomość w sferze wiedzy, zwłaszcza historycznej, kulturowej i krajoznawczej.

Spis treści: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360197XXX&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia realizuje:

● księgarnia „Almamer” Wyzszej Szkoły Ekonomicznej przy Bibliotece Naukowej „Almamer”, ul. Częstochowska 36/38, 02-320 Warszawa, od wtorku do soboty w godzinach 9.00-17.00, tel. 22 824-08-12

● Zakład Wydawniczy „DrukTur”, (pełna oferta, sprzedaż hurtowa, wysyłka), ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 22 321-85-03, faks: 22 321-85-14, email: wydawnictwo@druktur.pl

Zobacz również: Przeszłość – przyszłości / JPP, [w:] TTG Polska, dokument online: http://ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=10136, data dostępu 30.08.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit