Marketing terytorialny: konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska

Marketing terytorialny: konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska

Marketing terytorialny: konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska: praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Delugi i Joanny Dyczkowskiej. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011,– 516 s.; il., tab. wykr.; 24 cm; seria: Monografia nr 196, Instytut Ekonomii i Zarządzania; ISBN 978-83-7365-256-9

Przedmowa. W globalnym świecie coraz częściej konkurują między sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale także jednostki terytorialne. W rozwiniętej gospodarce rynkowej konkurują między sobą województwa, miasta, gminy o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, o inwestorów zewnętrznych, turystów, w celu trwałego podnoszenia standardów życia mieszkańców. Szansą na poprawę pozycji konkurencyjnej danych jednostek terytorialnych jest rozwój nauki jako podstawowego instrumentu zwiększenia zasobów wiedzy, właściwego wykorzystania jej efektów oraz budowania kreatywnego społeczeństwa. O konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw decyduje zdolność do stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i menadżerskich. Obecnie każdy region, organizacja i przedsiębiorstwo musi liczyć się z ciągłymi, dynamicznymi zmianami otoczenia. Tendencje te odnoszą się od marketingu, zarządzania strategicznego do technologii i systemów informacyjnych. Układ monografii oraz wiele przykładów praktycznych stanowić może punkt wyjścia do dalszych badań i rozwiązań naukowych w zakresie marketingu terytorialnego, przedsiębiorstw usługowych, konkurencyjności jednostek terytorialnych, czy ochrony środowiska. W poszukiwaniu nowych koncepcji teoretycznych i zastosowania praktycznych rozwiązań autorzy niniejszej publikacji dokonali analizy działań w czterech częściach.

Pierwsza część została poświecona realizowanym przez jednostki terytorialne strategiom marketingowym oraz turystyce, która jako subprodukt determinuje rozwój danego regionu. Autorzy zwrócili uwagę na wizerunek jednostek terytorialnych jako źródło przewagi konkurencyjnej, a także w jaki sposób zainteresować danym regionem turystę, widząc w takich działaniach szansę rozwoju.

W drugiej części autorzy skupili się na personelu, jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw usługowych i polityce w zakresie marketingu wewnętrznego, który decyduje o sukcesie fumy. Przeprowadzone badania pokazują metody postępowania i motywowania pracowników, jako najważniejszego instrumentu marketingu. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych mogą wpłynąć na jakość świadczonych usług przez przedsiębiorstwa.

W trzeciej części monografii przedstawiono problematykę konkurencyjności regionów zarówno w kontekście innowacyjności, infrastruktury logistycznej, zaprezentowano analizę oceny rozwoju i poziomu konkurencyjności wybranych jednostek terytorialnych. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój jednostek terytorialnych w kontekście organizacji wirtualnych i non-profit.

W czwartej części zasygnalizowano znaczenie ekomarketingu w ochronie środowiska oraz został pokazany filozoficzny model świadomości ekologicznej.

Zespół autorski monografii tworzą specjaliści, praktycy, pracownicy naukowi z całego kraju. Redaktorzy składają podziękowania autorom artykułów, dzięki którym ta publikacja mogła powstać oraz Recenzentom, których krytyczne uwagi w istotny sposób przyczyniły się do ostatecznego kształtu publikacji. Oddając monografię w Państwa ręce wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem pracowników naukowych, praktyków i studentów. Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza monografia oprócz dostarczenia wiedzy, będzie pomocna w rozwiązywaniu praktycznych problemów przedstawionych w publikacji.

Joanna Dyczkowska, Włodzimierz Deluga

Zamówienia realizuje dr Joanna Dyczkowska, Zakład Marketingu Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiej 6e, 75-343 Koszalin, pok. 513A, tel. 94 343-91-52, email: jdyczkowska@wp.pl

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit