Marketing usług hotelarskich

Marketing uslug hotelarskich DIFIN

Marketing usług hotelarskich / Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska. Warszawa: „Difin”, 2010,– 152 s.; ISBN: 978-83-7641-176-7

Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa.
Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje specyfikę rynku usług hotelarskich.
Najbardziej rozbudowany rozdział drugi poświęcony jest elementom marketingu. Zostały one omówione szerzej niż przewiduje program nauczania – technik hotelarstwa nr 341[04]/MEN/2008.02.07. Szczególną uwagę w tym rozdziale poświęcono czynnikowi ludzkiemu ze względu na usługowy charakter działalności hotelarskiej i ważną w niej rolę personelu.
Rozdział trzeci uczy sporządzania kwestionariusza ankiety oraz prezentuje zagadnienia związane z badaniami marketingowymi.
W rozdziale czwartym zawarto problematykę oceny działalności hotelu w oparciu o zastosowanie mierników ilościowych, wartościowych i jakościowych.
Rozdział piąty prezentuje tematykę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim.
Dostęp do spisu treści oraz składanie zamówień: księgarnia internetowa „Difin”,
dokument online: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1231, data dostępu 21.02.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit