Marketing w agroturystyce: ujęcie segmentacyjne

Marketing w agroturystyce: ujęcie segmentacyjne

Marketing w agroturystyce: ujęcie segmentacyjne / Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz. Warszawa: Difin, 2013, – 272 s.; 24 cm. ISBN: 978-83-7641-754-7

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej: Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach – a także w sytuacji polskiego rolnictwa – należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych. Jest to cenny punkt widzenia, gdyż pozwala unaocznić, że gospodarstwa rolne to małe przedsiębiorstwa i różnicowanie działalności jest pomysłem na zarabianie pieniędzy w każdym biznesie, także w rolnictwie. Książką zainteresują się ci, którzy poszukują nowości z dziedziny agroturystyki, jak i ci, którzy chcą posiąść nową wiedzę na temat marketingu, a zwłaszcza segmentacji rynku i marketingu segmentacyjnego. Książka zawiera receptę dla polskiego biznesu agroturystycznego, tj. receptę na postępowanie podmiotów biznesowych (gospodarstw agroturystycznych) w poszukiwaniu i wybraniu dla siebie dogodnego segmentu do obsługi, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo większych dochodów.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Agroturystyka w Europie – aspekty marketingowe

1.1. Specyfika agroturystyki

1.2. Rynek usług agroturystycznych w Europie – wybrane kraje

1.2.1. Francja

1.2.2. Austria

1.2.3. Niemcy

1.2.4. Wielka Brytania

1.2.5. Hiszpania

1.2.6. Szwecja

1.3. Rynek usług agroturystycznych w Polsce

1.3.1. Geneza i ewolucja polskiej agroturystyki

1.3.2. Zróżnicowanie regionalne rynku agroturystyki w Polsce

1.4. Agroturystyka w wybranych krajach europejskich w ujęciu marketingowym – podobieństwa i różnice

1.5. Ekonomiczno-społeczne aspekty atrakcyjności agroturystyki

Rozdział 2. Decyzje marketingowe w gospodarstwach agroturystycznych

2.1. Oferta gospodarstw agroturystycznych jako produkt marketingowy

2.1.1. Produkt podstawowy – rdzeń produktu

2.1.2. Produkt rzeczywisty

2.1.3. Produkt poszerzony (wzbogacony)

2.2. Polityka cenowa gospodarstw agroturystycznych

2.3. Komunikacja marketingowa gospodarstw agroturystycznych

2.4. Właściciele gospodarstw agroturystycznych

2.5. Marketing-mix w gospodarstwach agroturystycznych – wnioski z analizy

Rozdział 3. Klienci gospodarstw agroturystycznych w Polsce

3.1. Motywy wyboru gospodarstw agroturystycznych na wypoczynek

3.2. Wymagania klientów gospodarstw agroturystycznych wobec produktu rzeczywistego

3.3. Potrzeby turystów odnośnie poszerzonej oferty agroturystycznej

3.4. Cechy społeczno-ekonomiczne klientów gospodarstw agroturystycznych

3.5. Potencjał gospodarstw agroturystycznych a potrzeby ich klientów

Rozdział 4. Marketing segmentacyjny w działalności biznesowej – ujęcie teoretyczne

4.1. Geneza i rozwój koncepcji marketingu segmentacyjnego

4.2. Istota marketingu segmentacyjnego

Rozdział 5. Segmentacja rynku agroturystyki

5.1. Gospodarstwa agroturystyczne jako podmioty biznesowe

5.2. Procedura segmentacji rynku

5.2.1. Etapy identyfikacji segmentów rynku

5.2.2. Kryteria segmentacji rynku

5.2.3. Ewaluacja kryteriów segmentacyjnych dla rynku agroturystyki

5.2.4. Metoda CHAID w analizie segmentacyjnej

5.3. Realizacja marketingu segmentacyjnego w gospodarstwach agroturystycznych – podstawowe założenia metodologiczne

Rozdział 6. Koncepcja marketingu segmentacyjnego dla gospodarstw agroturystycznych

6.1. Postępowanie segmentacyjne dla rynku usług agroturystycznych

6.1.1. Założone kryteria segmentacji klientów gospodarstw

6.1.2. Zastosowana metoda segmentacyjna

6.1.3. Przyjęty tok analizy segmentacyjnej

6.2. Grupy docelowe polskiej agroturystyki

6.2.1. Atrakcyjność segmentów rynkowych

6.2.2. Profil segmentów klientów gospodarstw agroturystycznych

6.3. Model marketingu segmentacyjnego dla gospodarstw agroturystycznych – propozycja autorska

6.4. Przyszłość marketingu segmentacyjnego w gospodarstwach agroturystycznych – propozycje badań

Zakończenie

Bibliografia

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Difin”, dokument online: http://ksiegarnia.difin.pl/?id=1809, data dostępu 12.01.2013

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit