Marketing w sporcie i turystyce sportowej

Marketing w sporcie i turystyce sportowej / pod red. nauk. Janusza Klisińskiego; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. – Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2009. – 124 s.: il.; 24 cm. – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, ISSN 1732-1344; nr 6); ISBN 978-83-88587-29-0

Jest to druga publikacja naukowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu z zakresu marketingu i turystyki sportowej. Obejmuje ona zbiór artykułów autorów wywodzących się z akademii wychowania fizycznego, kierunków ekonomicznych wielu uczelni krajowych, a także ośrodków sportu i rekreacji. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką marketingu sportowego oraz studentów piszących prace dyplomowe na ten temat.

Źródło: Sklep Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, dokument online: http://www.sklep.wsea.edu.pl/?p=productsMore&iProduct=101, data dostępu 20.10.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit