Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020: dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 28.11.2011 roku / koncepcja i red. merytoryczna Bartłomiej Walas; oprac.: Teresa Buczak, Krzysztof Celuch, Anna Cichońska, Mirosław Nalazek, Bartłomiej Walas, Dorota Zientarska. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2012,– 228 s.; il., tab., wykr.; ISBN 978-83-7336-314-4

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała „Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020” w wersji po ostatecznych poprawkach i w formie, w jakiej została wydrukowana. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
Podstawowym celem opracowania „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020” jest wskazanie najważniejszych kierunków i form działania, które winny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Polski dziedzinie, jaką jest turystyka. Efektem tych działań winna być poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości – czytamy we wstępie dokumentu.
W opracowaniu znaleźć można opis trendów w światowej branży turystycznej oraz polityki turystycznej Unii Europejskiej. Znalazła się tu również analiza konkurencji turystycznej Polski, opis podstawowych wskaźników turystyki przyjazdowej oraz potencjału rynków emisyjnych. Wskazano też na dobór produktów i grup docelowych, narzędzi i instrumentów, a przede wszystkim opisano wizję, misję, cel strategiczny i cele operacyjne.
Dziennik Turystyczny
● Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki Na Lata 2012-2020, dokument online:

http://www.scribd.com/doc/99972335/Marketingowa-Strategia-Polski-w-Sektorze-Turystyki-Na-Lata-2012-2020

Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu 13.07.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit