Międzynarodowy biznes turystyczny

Miedzynarodowy_biznes

Międzynarodowy biznes turystyczny / Barbara Jolanta Dąbrowska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. – 177, [1] s. : il. ; 24 cm. Dla wykładowców oraz studentów uczelni i kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. Bibliogr. s. 171-177, netogr. s. [178]. ISBN 978-83-208-2143-7 : zł 54,90

Proces globalizacji sektora usług wywarł znaczący wpływ na światową gospodarkę turystyczną podlegającą nieustannym przemianom. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Umożliwi ona ocenę decyzji podejmowanych we współczesnej turystyce.
Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej (Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych w turystyce doby globalizacji) są przedstawione: struktura podmiotowa sektora turystycznego, rodzaje międzynarodowych powiązań gospodarczych w turystyce, a także ich mikro- i makroekonomiczne efekty, rozwój współpracy międzynarodowej w turystyce i priorytety wybranych, regionalnych polityk turystycznych. W drugiej części (Międzynarodowe stosunki ekonomiczne w turystyce a globalizacja sektora turystycznego) Autorka ukazała uwarunkowania ewolucyjnej globalizacji sektorów oraz wybrane aspekty międzynarodowych stosunków w turystyce, które przesądzają o wspomnianej ewolucji. Szczególna uwaga jest poświęcona problematyce innowacyjności w turystyce i jej znaczeniu dla przemian w światowej gospodarce turystycznej.
Książka będzie cenną pomocą dla wykładowców oraz studentów uczelni i kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I. Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych w turystyce doby globalizacji
1. Podmioty światowej gospodarki turystycznej w wybranych podsektorach
1.1. Podmioty światowego podsektora usług noclegowych
1.2. Podmioty światowego podsektora transportu lotniczego
1.3. Podmioty światowego podsektora organizacji imprez turystycznych
Studium przypadku: First Choice — wczoraj i dziś

2. Rodzaje międzynarodowych stosunków gospodarczych w turystyce
2.1. Powiązania handlowe
2.2. Powiązania produkcyjno-technologiczne
2.3. Powiązania finansowo-kredytowe i kapitałowe
2.4. Współpraca międzynarodowa w sferze turystyki
2.4.1. Motywy międzynarodowej polityki turystycznej
2.4.2. Organizacje i stowarzyszenia prowadzące międzynarodową politykę turystyczną
2.4.3. Umowy międzynarodowe

3. Regionalne polityki turystyczne — wybrane przykłady
3.1. Polityka turystyczna Afryki Studium przypadku: Polityka rządów dotycząca turystyki w Afryce i roli stowarzyszeń branżowych w RPA
3.2. Priorytety polityki turystycznej Ameryki Łacińskiej
3.3. Główne problemy turystyczne Azji
3.4. Polityka turystyczna Unii Europejskiej
3.4.1. Podstawy prawne
3.4.2. Organy Unii Europejskiej zajmujące się turystyką
3.4.3. Rozwój polityki turystycznej Unii Europejskiej
3.4.4. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych w Unii Europejskiej. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007−2013 w Polsce

4. Mikro- i makroekonomiczne efekty międzynarodowych stosunków gospodarczych w wybranych podsektorach światowej gospodarki turystycznej
4.1. Podsektor usług noclegowych
4.2. Podsektor usług gastronomicznych
4.3. Podsektor organizacji imprez turystycznych
4.4. Podsektor transportu lotniczego

CZĘŚĆ II. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne w turystyce a globalizacja sektora turystycznego

5. Istota globalnych sektorów i światowej konkurencji. Uwarunkowania ewolucji sektorów w kierunku globalnym
5.1. Atrybuty sektorów globalnych
5.2. Bariery rozwoju sektorów
5.3. Czynniki wywołujące globalizację sektora

6. Korzyści skali w gospodarce turystycznej
6.1. Podsektor hoteli i restauracji
Studium przypadku: Globalny zasięg działalności grupy hotelowej Accor
Studium przypadku: Hyatt — firma innowacyjna
6.2. Podsektory dystrybucji turystycznej i transportu lotniczego

7. Zmiana i racjonalizacja kanałów dystrybucji produktu turystycznego
7.1. Trendy w zakresie dystrybucji produktu turystycznego
7.2. Specyfika regionalnych systemów dystrybucji turystycznej
Studium przypadku: Działalność biura podróży Mark Warner
Studium przypadku: Obniżanie kosztów dystrybucji na przykładzie easyJet

8. Zmiana kosztów czynników produkcji w turystyce
8.1. Podsektor usług noclegowych
8.2. Podsektor transportu lotniczego
9. Łagodzenie ograniczeń państwowych w gospodarce turystycznej i różnic społeczno-ekonomicznych
9.1. Liberalizacja w zakresie formalności granicznych
9.2. Działalność OECD i UNWTO — znaczący element integracji ekonomicznej, w tym turystycznej

10. Innowacyjność w światowej gospodarce turystycznej stymulatorem globalizacji sektora
10.1. Istota i znaczenie innowacji w turystyce
Studium przypadku: Turystyka przygodowa w Szkocji i Nowej Zelandii
Studium przypadku: Innowacyjność w hotelach na Balearach
10.2. Technologie informacyjne a konkurencja w światowej gospodarce turystycznej

Zakończenie
Bibliografia
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: http://www.pwe.com.pl/geografia/miedzynarodowy_biznes,p1585245173, data dostępu 23.12.2013

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit