Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji

Nauka_i_dydaktyka_w_turystyce_i_rekreacji

Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji / red. Sławoj Tanaś. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010,– 363. ISBN 978-83-60655-39-9


Trudno wyobrazić sobie współczesny rynek usług turystycznych i rekreacyjnych bez wsparcia ośrodków naukowych, prowadzących zarówno badania, jak i kształcących kadry na potrzeby tego rynku. Dydaktyka jest wypadkową nauki, która ma za zadanie m.in. w sposób usystematyzowany opisywać i wyjaśniać otaczającą nas rzeczywistość. Owoce badań naukowych są podstawą edukacji współczesnego społeczeństwa. Z kolei jakość organizacji i obsługi rynku usług jest skorelowana z jakością kształcenia przyszłych kadr.

Monografia „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji” ma na celu zaprezentowanie wybranych problemów badawczych oraz zwrócenie uwagi na złożoność i oryginalność zagadnień dydaktycznych z zakresu turystyki, rekreacji i gospodarki turystycznej, podejmowanych w państwowych szkołach wyższych.

Program konferencji „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji” (Łódź, 4-6.11.2010] znajdziesz tutaj: http://www.turyzm.edu.pl/obrazki/program.pdf

Zamówienia realizuje: Barbara Kurycka, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, tel. 042 635-45-50, email:miastur@geo.uni.lodz.pl oraz Internetowa Księgarnia  Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, dokument online: http://sklep.ltn.lodz.pl/Nauka_i_dydaktyka_w_turystyce_i_rekreacji_Slawomir_Tanas-281.html

Źródło: Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 13.11.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit