Naukowy zeszyt turystyczny „Almameru”

Ukazał się 62. Zeszyt Naukowy ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, poświęcony w całości aktualnym zagadnieniom związanym z turystyką.


W treści zamieszczono artykuły dotyczące m.in.: Małego Trójmiasta Kaszubskiego, tj.: Wisły w literaturze turystyczno-krajoznawczej (Jan Paweł Piotrowski); Wejherowa, Redy i Rumii, (Wojciech Nastaj); surwiwalu (Marcin Lewandowski); organizowanych przez ALMAMER Spotkań z Kulturą Świata; dziedzictwa kulturowego Chin (Danuta Dudkiewicz).

Kolejne artykuły dotyczą: zamian w modelach dystrybucji usług turystycznych (Mirosław Nalazek); motywów wdrażania systemu ISO w hotelach (Piotr Domnik); aspektów prawnych ochrony przyrody w Polsce (Stefan Korycki); zmian w Ustawie o usługach turystycznych (Stanisław Kołodziejczyk); aspektów prawnych łowiectwa i wędkarstwa (Zygmunt Jańczyk).

Cenne artykuły poświecono także: rekreacji ruchowej (Krzysztof Mizera); bezpieczeństwu i innowacyjności żywności w Polsce (Janusz Merski, Stanisław Zięba); nordic walking i roli turystyki w utrzymaniu sprawności dorosłych (Małgorzata Merska).

Odrębna grupa rozdziałów dotyczy turystyki polonijnej, która była tematem konferencji naukowej w ALMAMER. Syntetyczny przegląd problematyki z tego zakresu ujmuje artykuł Witolda Rybczyńskiego. JPP

Zeszyty naukowe ALMAMER, nr 5(62), Warszawa 2010. 

Źródło: TTG Polska, data dostępu 10.03.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit