Nowe wyzwania edukacji turystycznej

Nowe wyzwania edukacji turystycznej

Nowe wyzwania edukacji turystycznej : turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych : turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Dłużewskiej ; [tł. cz. II Marta Domagała, Justyna Jaworska]. – Warszawa : Wydział Turystyki i Rekreacji. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2011. – 175 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-61140-17-7

Podręcznik akademicki oddany w Państwa ręce obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia związane z dysfunkcjami turystycznymi w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych oraz z udziałem w ruchu turystycznym osób niepełnosprawnych. Wiedza jest prezentowana w takim zakresie, w jakim powinni ją zdobyć studenci turystyki i rekreacji oraz kierunków pokrewnych, jak zarządzanie w turystyce, geografia turyzmu i inne. Podręcznik skierowany jest również do nauczycieli akademickich tych kierunków – może być pomocą dydaktyczna podczas prowadzonych już zajęć lub inspiracją do wprowadzenia nowych przedmiotów specjalistycznych. […] Podręcznik składa się z trzech części dotyczących odpowiednio: turystyki w obszarach odmiennych kulturowo, turystyki w obszarach przyrodniczo cennych oraz turystyki osób niepełnosprawnych. […] Z przedmowy dr hab. Anny Dłużewskiej.

Coraz większy udział Polaków w turystyce na obszary wielkich kultur „egzotycznych” takich jak chińska, japońska, arabska, indyjska związanych z wielkimi systemami religijnymi – buddyzmem, hinduizmem islamem stwarza konieczność przeformułowania zadań dydaktycznych i treści nauczania na kierunku turystyka i rekreacja. Prof. Anna Dłużewska jest wybitną specjalistką w zakresie problematyki turystycznej związanej z obszarami  spoza kultury zachodniej. W prezentowanym podręczniku stawia sobie za cel określenie koniecznych modyfikacji, jaki trzeba pilnie wprowadzić do programu studiów. Podręcznik przygotowuje organizatorów turystki do pracy w obcych kulturowo środowiskach. […] Chodzi o budowanie solidnej wiedzy, bes której działalność w sferze turystyki staje się coraz mniej sensowna. Zarazem jest to praca prezentująca najnowsze wyniki badań z tego zakresu, wnosząc oryginalny wkład donaszaj wiedzy. Fragment recenzji prof. dr hab. Janusza Daneckiego

Opracowanie dr. Edwarda H. Huijbensa jest bardzo interesujące i cenne, bowiem obejmuje porównanie dwóch ważnych parków narodowych, w Polsce (Tatrzański Park Narodowy) i na Islandii (Park Narodowy Vatnajőkull). Przedstawia również w ujęciu historycznym rozwój ekoturystyki oraz zarządzania w obszarach przyrodniczo cennych. Praca napisana jest ładnym językiem polskim, za co chwalę tłumacza. Fragment recenzji prof. dr hab. Stefana Skiby

Znakomita identyfikacja barier, które musza pokonywać niepełnosprawni a także sposoby dostosowania usług turystycznych do potrzeb niepełnosprawnych oraz przykłady dobrych praktyk terenu naszego kraju, to zalety opracowania o wielkim znaczeniu aplikacyjnym. Dr Teresa Skalska, co jest charakterystyczne dla wybranych badaczy, systematyzuj i porządkuje terminologię i podstawowe definicje dotyczące niepełnosprawności oraz prezentuje obowiązujące w Polsce regulacje prawne z tej dziedziny. Takie kompleksowe ujęcie problemu badawczego ma charakter nowatorski. Autorka świetnie porusza się zarówno w problematyce osób niepełnosprawnych, wczuwając się nijako w ich role, jak i w zagadnieniach organizacji i funkcjonowania firm turystycznych. Fragment recenzji prof. dr hab. Tadeusza Palmowskiego

Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Warunki finansowania uniemożliwiają komercyjną dystrybucję podręcznika, czyli między innymi sprzedaż w księgarniach. Może być jedynie przekazany bezpośrednio zainteresowanym podmiotom (bibliotekom, instytucjom naukowym).

Jednostki zainteresowane otrzymaniem podręcznika proszone są o zgłoszenie zamówienia pod adresem zgt@ukw.edu.pl z dopiskiem: „Nowe wyzwania edukacji turystycznej” - zamówienie podręcznika. Zamówienia proszę składać do końca grudnia 2011 roku.

Źródło: Anna Dłużewska, korespondencja nadesłana 05.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit