O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej

O potrzebie krajoznawstwa

O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka, Lecha Drożdżyńskiego i Andrzeja Gordona; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. – Poznań; Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 2009. – 214, [1] s.: il.; 24 cm. ISBN 978-83-7005-505-9

Spis treści

1. Lech Drożdżyński: Wprowadzenie

2. Bronisław Marciniak: Tradycje krajoznawstwa i turystyki szkolnej w UAM

3. Kazimierz Denek: Krajoznawstwo i turystyka w polskiej szkole. Tradycje - współczesność – wyzwania

4. Adam Czarnowski: Leopold Węgrzynowicz – organizator działalności krajoznawczej wśród młodzieży szkolnej

5. Andrzej Gordon: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w kształtowaniu postaw krajoznawczych i umiejętności turystycznych dzieci i młodzieży

6. Wiesław Alejziak: Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy

7. Danuta Hyżak: Działalność krajoznawczo-turystyczna w szkole jako nośnik wartości. Przykłady dobrej praktyki

8. Joanna Angiel: Percepcja wartości małej ojczyzny i jej świadectwo

9. Jan A. Malinowski: Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny - tradycje i nowe wyzwania cywilizacyjno-kulturowe

10. Jan Marciniak: Wartościowe metody i formy pracy SKKT w Drawskim Młynie w latach 1960-2008

11. Pola Kuleczka: Misja nauczyciela kraju ojczystego

12. Adam Massalski, Cezary Jastrzębski: Miejsce harcerstwa w ruchu krajoznawczym dzieci i młodzieży szkolnej

13. Anatol Jan Omelaniuk: Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży

14. Jan Grzesiak: Prakseopedagogiczne aspekty krajoznawstwa w edukacji nauczycieli

15. Marek Szpecht: Rola schronisk młodzieżowych w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki w szkole

16. Edward Jabłoński: Krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana PTTK promocją aktywności zdrowotnej młodzieży szkolnej

17. Rafał Rowiński: Wpływ szkoły na rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród uczniów

18. Wojciech Owsianowski: Przykłady działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości historycznej

Publikację można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej, kontakt: Maria Janowicz, Centralna Biblioteka PTTK, ul. Podwale 23 (parter), tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl

Źródło: Jolanta Śledzińska (ZG PTTK), korespondencja nadesłana 24.03.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit