Obcy w Poznaniu

Obcy w Poznaniu

Obcy w Poznaniu: historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej: praca zbiorowa / pod redakcją Armina Mikos von Rohrscheidt. Poznań: Kultour.pl, Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, 2011,– 457 s.; il., mapy; ISBN 978-83-930211-6-1. Seria: Monografie Naukowe

Monografia przedstawia potencjał Poznania jako miasta realizacji różnych form turystyki kulturowej i jest swoistym podręcznikiem dla planujących, organizujących i realizujących oferty turystyki kulturowej. W części pierwszej zamieszczono artykuły prezentujące współczesnej turystyki miejskiej, zarys dziejów Poznania, analizę potencjału turystyczno-kulturowego miasta i profilu odwiedzających turystów. W części drugiej znajdziemy opracowania z zakresu metodyki nowoczesnych form zwiedzania miasta i propozycje tras dla turystów z różnych krajów. Ostatnia część zawiera ocenę segmentów miejskiej oferty turystycznej.

Wersja elektroniczna: PDF oraz e-book na płycie CD.

Spis treści

Wprowadzenie (A.Mikos v. Rohrscheidt)

Część 1: Poznań a turystyka kulturowa.

1. Miasto jako destynacja turystyki kulturowej na przykładzie Poznania (S. Kandulski)

2. Poznań: miasto, ludzie i przestrzeń kultury. Zarys dziejów (A. Mikos v. Rohrscheidt, I. Wyszowska)

3. Potencjał turystyczno-kulturowy Poznania i okolic (A. Mikos v. Rohrscheidt)

4. Kim są polscy turyści kulturowi na Starym Rynku w Poznaniu? Prezentacja profilu na podstawie badań ATLAS (K. Buczkowska)

Część 2: Na poznańskich przykładach: formy i metodyka współczesnego przewodnictwa miejskiego

5. Metodyka współczesnego przewodnika miejskiego (I. Wyszowska)

6. Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta (A.Mikos v. Rohrscheidt)

7. Zwiedzanie fabularyzowane w Poznaniu? Plan marketingowy dla kulturowego przewodnictwa             miejskiego (R.Urbanowicz).

Część 3: Każdemu - jego Poznań czyli: „obcy” i przewodnicy.

8. Polskie grupy turystyczne w Poznaniu (P. Buryan, D. Ohde)

9. Niemcy w Poznaniu (A.Mikos v. Rohrscheidt)

10. Hiszpanie w Poznaniu (P. Ratkowska)

11. Turyści rosyjskojęzyczni w Poznaniu (O. Artyshuk)

12. Francuzi jako turyści w Poznaniu (M.Piechowicz)

13. Turyści anglojezyczni w Poznaniu (P. Ratkowska)

14. Włosi w Poznaniu (M.Bilińska, J. Olczykowski),

15. Turyści pochodzenia żydowskiego w Poznaniu (A Mikos v. Rohrscheidt, P. Ratkowska)

Część 4: Organizacja turystyki: poznańskie przedsięwzięcia i produkty

16. Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki w mieście (M. Piasta)

17. Pakiety indywidualne w turystyce miejskiej. Poznań: analiza stanu i potrzeb (O. Artyshuk)

18. Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej.
(A.Mikos v. Rohrscheidt)

19. Poznańskie eventy kulturowe jako impulsy dla turystyki kulturowej (P.Buryan)

20. Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szanse miasta jako ośrodka turystyki kulturowej
(A. Mikos v. Rohrscheidt)

Informacja o autorach

● Recenzja publikacji autorstwa Marka Kazimierczaka na łamach miesięcznika naukowego „Turystyka kulturowa

Zamówienia realizują:

● księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://turystykakulturowa.org/?id=num&nr=30&txt=6

● Kultour.pl, Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, dokument online: www.kultour.pl, data dostępu 31.03.2011

Źródło: Armin Mikos von Rohrscheidt, korespondencja nadesłana 31.03.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit