Obsługa ruchu turystycznego

Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / red. nauk. Zygmunt Kruczek. Kraków : „Proksenia”, 2009,– 384 s.; ISBN 978-83-60789-16-2

Podręcznik zalecany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dostosowany do programu i podstawy programowej MEN dla kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej nr 341[05]. Z powodzeniem może być wykorzystany w szkołach wyższych na studiach z zakresu turystyki. Publikacja jest najpełniejszym zbiorem wiedzy o obsłudze ruchu turystycznego. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji i działania biura podróży, kultury obsługi turystów, organizacji imprez turystycznych i obsługi podróżnych. Omówiono elementy składające się na produkt turystyczny – bazę noclegową i gastronomiczną oraz transport. Syntetycznie zaprezentowano problematykę przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, wiele miejsca poświęcono problematyce prawnej świadczenia usług turystycznych. Do każdego z rozdziałów załączono propozycje ćwiczeń, wzory dokumentów. Na końcu książki zamieszczono słownik terminów i pojęć stosowanych w branży turystycznej. Wśród autorów podręcznika : Marzenna Dutkiewicz-Kruczek, Marzanna Herzig, Małgorzata Kamzik, Zygmunt Kruczek, Leszek Mazanek, Jerzy Raciborski, Paweł Różycki, Krzysztof Sondel, Edward Turkiewicz, Grzegorz Wolak.

Źródło : Księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”: dokument online : http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=099&sid=3b54af1e, data dostępu 29.09.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit